Darba ēnošana Vācijā projekta Erasmus+ ietvaros

Datums: 2022.gada 24.novembris Autors: Signe Berga

No 2022.gada 9.novembra līdz 14.novembrim man bija lieliska iespēja būt Vācijas pilsētā Pinebergā, Hamburgas pievārtē, lai gūtu pieredzi un ieskatu Vācijas izglītības procesā Johann-Comenius-Schule Thesdorfman Erasmus+ projekta ietvaros.

 

Darba vērošanas laikā iepazinos ar Vācijas skolu izglītības sistēmu. Tiekoties ar skolas sociālajiem darbiniekiem, tika radīta izpratne par atbalsta sistēmu skolā, palīgskolotāju darbību, kas ļauj pievērst uzmanību ikvienam skolēnam, kuram nepieciešams atbalsts.

 

Piedaloties vācu un angļu valodas stundās, bija iespēja vērot skolotāju un skolēnu sadarbību; mācību stundā aktīvi strādā skolēni, skolotājs ir procesa virzītājs un konsultants. Būtiska atšķirība ir solu izvietojumam klasē – skolēni sēž grupās visu laiku, pie kam klase visu dienu atrodas vienā kabinetā, skolotāji iet pie klases, izņemot dabaszinātņu kabinetus.

 

Vēl viena būtiska atšķirība no Latvijas skolām ir tā, ka skolā ir ļoti daudz pedagogu vīriešu, pie kam katrai klasei ir divi audzinātāji.

 

Vienu reizi gadā klase dodas vairāku dienu mācību ekskursijā uz kādu no Eiropas valstīm.

 

Neatņemama pieredze ir kopā ar vācu  kolēģiem iepazīt senās Hanzas pilsētas Hamburgu, Linebergu un Lībeku.

 

Ļoti novērtēju doto iespēju paplašināt savu profesionālo redzesloku un papildināt  pieredzi ar jaunām idejām. Iesaku arī citiem kolēģiem izmantot Erasmus+.