Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Darba ēnošana Erasmus+ projekta ietvaros Norvēģijā Stokmarknesā Hadsel videregående skole og fagskol

Datums: 2022.gada 30.marts Autors: Kristīne Gundarina

Skolēnu pavasara brīvlaikā, no 14. marta līdz 21. martam, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas vizuālās mākslas un kultūras pamatu skolotāja Kristīne Gundarina un matemātikas skolotājs Edgars Pankratovs uzturējās Norvēģijā, lai iepazītu izglītības sistēmā kopīgās un atšķirīgās iezīmes, pētītu mācību satura īstenošanu un izmantotās metodikas stundās, vērotu pieredzējušu skolotāju darbu, kas ļautu uzlabot profesionālās iemaņas ikdienas darbā un bagātinātu pedagoģisko pieredzi.

 

Uzņemošās izglītības iestādes kolēģi deva iespēju piedalīties tādās atbilstošo mācību jomu stundās kā matemātika, IT tehnoloģijas, mediju mākslas izstrāde, kopumā nodrošinot ar daudzpusīgu programmu, kuras ietvaros bija iespēja ne tikai iepazīt skolas mācību vidi, veidot profesionālas sarunas ar kolēģiem, bet arī iepazīt Stokmarknesas kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko vidi, un norvēģu dzīvesveidu.

 

Tikāmies ar iestādes administrācijas  pārstāvjiem, dažādu mācību jomu skolotājiem, guvām priekšstatu par skolas mērķiem, struktūru, piedalījāmies mācību stundās, kurās bija iespēja vērot praktisko izpausmi ar daudzpusīgiem kvalitātes elementiem stundu struktūrā, proti, starppriekšmetu saikni, bilingvālas kompetences attīstību, iekļaujošās izglītības un skolotāja asistenta programmas realizāciju skolas vidē.

 

Bagātīgi piepildītā skolas darba dienu nedēļa, kur bijusi iespēja piedalīties un vērot septiņu kolēģu vadītas mācību stundas, noslēdzās ar pārrunām par piedzīvoto, izvērtējot kopīgo un atšķirīgo ar Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas izglītības vidi. Ar prieku secinām, ka bijusi brīnišķīga iespēja vērot pašvadītas mācīšanās principus un skolotāja kā konsultanta lomas realizāciju mācību procesā.  

 

Esam pateicīgi par šādu pilnveides iespēju, kas bagātinājusi mūsu profesionālo izaugsmes bagāžu, pārliecinājusi, ka ejam pareizajā virzienā un noteikti iedvesmojusi radošām izpausmēm bagātu mūsu turpmāko  pedagoģisko darbību.