Darba ēnošana Dublinā projekta Erasmus+ ietvaros

Datums: 2022.gada 15.novembris Autors: Inga Holande

No 2022.gada 6.novembra līdz 12.novembrim man tika dota iespēja piedalīties darba vērošanā Dublinā Erasmus+ projekta ietvaros. Darba vēŗošana tikai organizēta divās dažādās mācību iestādēs Dublinā. Viena no sadarbības skolām bija Babel Academy of English un otra Dublinas vidusskola – St. Mary Holy Faith Secondary school.

 

Vispirms jāatzīmē, ka  darba vērošanas laikā iepazinu Īrijas izglītības sistēmu, diskutējām par valsts pārbaudes darbiem, vērtēšanu, kā arī spriedām gan par kopīgo, gan atšķirīgo Īrijas, Latvijas un Ungārijas mācību procesa organizēšanā. Kopā ar mani darba vēŗošanas pieredzē šajās dienās bija ieradušies arī 2 skolotāji no mūsu Erasmus+ partnerskolas Radnoti Miklos Gyakorlo Altalanos Iskola es Gyakorlo Gimnazium Budapeštā.

 

Otrkārt, man bija iespēja vērot angļu valodas nodarbību pie pasniedzēja Jerry Dempsey, kurā jaunieši uzlaboja savas zināšanas frazioloģismu apguvē un veiksmīgi, aizrautīgi integrēja savas digitālās prasmes mācību stundas ietvaros, aktīvi sadarbojoties savā starpā.  

 

Trešā sadaļa - darba vērošanas pieredzē tika veltīta mācību metodes CLIL (content and language integrated learning) iepazīsanā, apgūšanā un saturīgā piemēru izpētē. Šo nodarbību mums vadīja pasniedzēja Pia Mcinerney. Lekcijas laikā teorija mijās ar aktīvu praksi - mums, skolotājiem, tika dota iespēja izstrādāt dažādas pakāpes grūtības uzdevumus, izmantojot CLIL metodi, variējot  no A1 līdz C1 apguves līmeņa grupām.

 

Pēdēja daļa darba vēŗošanā tika veltīta St. Mary Holy faith Secondary school skolas apmeklējumam. Šīs vizītes laikā Latvijas, Ungārijas un Īrijas skolēni  visu uzmanību un mācību darbu veltīja tēmām “Vide un ilgtspēja”.

 

Nobeigumā vēlos pateikties par doto iespēju paplašināt savu profesionālo redzesloku un papildināt  pieredzi ar jaunām idejām. Iesaku arī citiem kolēģiem izmantot Erasmus+ mobilitātes programmas lai rastu iedvesmu uzdrošināties uzņemties jaunus izaicinājumus savam turpmākajam  pedogoģiskajam  darba ceļam.