Dabaszinātņu konkurss

Datums: 2024.gada 20.marts

 Konkurss 9.klašu skolēniem

“Liepāja – mūsu planēta” dabaszinātnēs 2024

 

NOLIKUMS

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Konkursu piedāvā Liepājas Valsts ģimnāzijas metodiskais centrs.

1.2. Konkursa nolikums ir publicēts Liepājas Valsts ģimnāzijas mājas lapā https://www.lvg.lv/section/top/metodiskais-centrs/213/.

1.3. Jebkuru nepieciešamu papildu informāciju par konkursa norisi var iegūt, sazinoties ar kontaktpersonu: Felikss Rekovičs, felikss.rekovics@liepaja.edu.lv

1.4. Konkursa norises laiks: 22.aprīlis 13.00 – 15.00 Liepājas Valsts ģimnāzijā un Jūrmalas parka teritorijā.

1.5. Konkursa tēmas 2024.gadā: parka teritorijas dzīvie organismi, fizikālās parādības un procesi, vielu sastāvs, antropogēnā ietekme uz vidi.

1.6. Plānota teorētiska un praktiska darbība doto tēmu ietvaros.

 

2 . KONKURSA MĒRĶIS

Veicināt skolēnu interesi par dabas zinātnēm, attīstīt skolēnu erudīciju un talantus eksaktajos mācību priekšmetos.

 

3. KONKURSA DALĪBNIEKI UN PIETEIKŠANĀS

3.1. Konkursā piedalās 9.klašu skolēni, no katras skolas veidojot 1 – 2 komandas. Katras komandas sastāvā 4 – 5 skolēni.

3.2.Konkursa dalībnieku grupu reģistrē pedagogs, norādot savu kontaktinformāciju. Reģistrācijas forma pieejama šeit: https://forms.gle/Dc3u9rK7XYMr3Wxr6

3.3. Reģistrācija konkursam norit no 25.marta līdz 15.aprīlim 12.00

3.4. Pēc reģistrācijas (līdz 19.aprīlim) pedagogs uz norādīto e-pasta adresi saņems precizētu informāciju par konkursa norisi.

 

4. KONKURSA NORISES KĀRTĪBA UN APBALVOŠANA

4.1. Konkursam ir viena kārta.

4.2. Konkursa atklāšana notiks Liepājas Valsts ģimnāzijas aulā.

4.3. Dalībnieku komandām līdzi jābūt viedtālrunim vai planšetdatoram ar instalētu aplikāciju Actionbound un interneta pieslēgumu.

4.4. Dalībnieki ģērbjas atbilstoši laika apstākļiem.

4.5. Dalībniekam ir jāievēro drošības un ētikas noteikumi, pretējā gadījumā dalībnieka grupa tiek diskvalificēta no konkursa.

4.6. Konkursa rezultātu paziņošana  – pēc pasākuma Liepājas Valsts ģimnāzijas aulā. Rezultāti nav apstrīdami.

 

 

SAISTĪTIE RAKSTI