CITĀDĪBA GRĀMATĀS

Datums: 2018.gada 27.februāris Autors: Lāsma Spāģe

Katram no mums kādu reizi ir vēlme atšķirties no pārējiem, izcelties, nesaplūst. Un katrs to dara pa savam, ar domu, vārdu, kustību, attieksmi, apģērbu. Bet, ko dara tie, kam nav izvēles, nav izvēles būt tādam kā pārējie. Viņi, tāpat kā jebkurš no tiem pārējiem, dzīvo savu dzīvi. Tam spilgts piemērs ir mūsu Zenta Mauriņa.

Ko dara tie pārējie, apkārtējie? Kā saka kultūras žurnāliste un literāro projektu vadītāja Liega Piešiņa, grāmatas lapās cilvēks atbalsta citādo, bet ne dzīvē.

"Attiecības ar CITĀDO ir jāveido katram no mums, un ne vienmēr šis uzdevums ir viegli paveicams" (Ieva Lapinska, 2012, "Identitāte un citādība", grāmata pieejama arī: 
http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/31748/Lapinska_Identitata_un_citadiba.pdf?sequence=1) 

Ģimnāzijas bibliotēka piedāvā iespēju uzdrīkstēties un iepazīties ar CITĀDO caur dažādu autoru grāmatām. 

CITĀDĪBA GRĀMATĀS