Brīnumu pasts

Datums: 2021.gada 6.janvāris Autors: Marta Lapiņa

Decembris mūsu skolā vienmēr ir bijis patīkams svētku gaidīšanas laiks, kad mēs izvērtējam gadā paveikto un piedzīvoto, palīdzam un pasakām paldies apkārtējiem. Arī  šajā laikā, kad viss šķietami norisinās pavisam citādi un neierasti,  šīs sajūtas un emocijas neizpalika. Gadā paveiktais atspoguļojās liecībās, piedzīvotais - atmiņās, palīdzība - labdarības akcijā ‘’Dāvanu maiss’’, bet pateicība skolas izveidotajā “Brīnumu pastā”.

 

“Brīnumu pasts” skolas foajē atradās no 9. līdz 16.decembrim, ar kura starpniecību, bija iespēja pateikt Paldies, apsveikt kādu skolēnu, skolotāju vai skolas darbinieku gaidāmajos svētkos. Vēstulītei pievienot klāt varēja arī kādu mazu dāvaniņu, pārsteigumu, kas iepriecinās saņēmēju.

 

Atsaucība šajā akcijā bija necerēti liela, par to liecināja lielais vēstuļu un dāvaniņu daudzums. Šī akcija bija vēl viens pierādījums, ka ģimnāzijai piederīgie ir vienoti un vēlmes  piepildīti iepriecināt apkārtējos arī šajā laikā.