8.a klase izzina, pēta, domā

Datums: 2019.gada 23.oktobris Autors: Agita Bargā

16.oktobrī, izmantojot projekta “Latvijas Skolas soma” atbalstu, 8. a klases skolēni viesojās mūsu galvaspilsētā Rīgā, lai apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku, kas lielākajai daļai bija pirmā iespēja apmeklēt šo majestātisko ēku. Ar Latvijas Kultūras kanona nodarbības palīdzību skolēni interaktīvā veidā, sasaistot ar savu ikdienu, iepazina Latvijas kultūras kanonu un tā tapšanas stāstu. Dalībnieki aplūkoja dažādus izdevumus un autentiskus priekšmetus, kas atspoguļo kanona vērtības, veica radošus uzdevumus. Tas, kā atzina skolēni, bija interesenti, ārpus mācību stundas ietvariem brīvā gaisotnē tika uzzināti daudzi interesanti fakti par kultūras norisēm Latvijā, skolēniem bija iespēja padomāt, kas viņiem kopīgs ar Latvijas kultūras vērtībām. Iegūtās zināšanas varēs nostiprināt mācību stundās skolā.


Otrs pieturas punkts Rīgā - atjaunotais Melngalvju nams, kura apmeklējuma laikā skolēniem bija iespēja iejusties tirgotāju lomā un doties pastaigā pa nama senāko daļu – viduslaiku pagrabiem, atsvaidzinot savas vēstures stundās iegūtās zināšanas.


Šī ekskursija bija laba pieredze ikvienam saprast, ka iepazīšanās klātienē ar mūsu nācijai svarīgo – vēsturi un kultūru – var būt aizraujoša un interesanta.