Liepājas pilsētas (2017./2018.mācību gadā)

Datums: 2018.gada 14.augusts

Informācija tiek gatavota saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.