2010./2011.mācību gads

Datums: 2015.gada 1.oktobris

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas dalība valsts ģimnāziju skolēnu pētniecības darbu konferencē

2011. gada 28. aprīlī Cēsīs

 

Nr.p.k.  Autors  Klase  Darba nosaukums  Sekcija  Rezultāti 
1 Madara Kalniņa  11 Mūsdienu cilvēku garīgo grūtību atspoguļojums un salīdzinājums literatūrā.  Ārzemju literatūras zinātne un vēsture  3. vieta 
2 Lāsma Roga  11 Mākslas terapija bērnu personības izpētē.  Psiholoģija  3. vieta 
3 Līvis Lāma  11 Radošās domāšanas aktualitāte un attīstība Latvijā.  Pedagoģija  Atzinība 
4 Kalvis Kalniņš  11 11.septembris- viena no lielākajām ASV mīklām.  Politoloģija  3. vieta 
5 Andris Reinholds  11 Muskuļu masas attīstīšanas iespējas skolas vecuma jauniešiem.  Veselības zinātne  2. vieta 
6 Edgars Paegle  11 Skolas somas masas ietekme uz skolēnu mugurkaula veselību.  Veselības zinātne  1. vieta 
7 Modris Krasts  11 Asara /Perca fluviatilis / parazītfauna Liepājas ezerā.  Bioloģija  1. vieta 
8 Evija Roderte  11 Liepājas adventistu baznīcas vēsture.  Vēsture  2. vieta