Uzņemšana 2023./2024. m.g.

Datums: 2023.gada 10.maijs

Jebkurā Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas klasē skolēni tiek uzņemti vakantajās vietās, apliecinot sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem.

 

 

Informāciju par vakantajām vietām var saņemt Konferenču zālē (4.kab.):

 

no 1. līdz 12.jūnijam katru darba dienu no 9:00 līdz 14:00

no 22. līdz 30.jūnijam katru darba dienu no 9:00 līdz 14:00

 

Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 63401525

 

 

UZŅEMŠANA 7.KLASĒ

Dokumentu iesniegšana Konferenču zālē (4.kab.):

 

no 1. līdz 12.jūnijam katru darba dienu no 9:00 līdz 14:00

no 22. līdz 30.jūnijam katru darba dienu no 9:00 līdz 14:00

 

Iesnieguma forma uzņemšanai 7.klasē

 

  • Iesniegumam pievieno 6.klases liecību, kas apliecina skolēna sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem.
  • Liepājas Valsts 1.ģimnāzija par skolēna uzņemšanu informē iepriekšējo izglītības iestādi, kura pēc informācijas saņemšanas uz ģimnāziju nosūta skolēna personas lietu un medicīnisko karti

 

Liepājas Centra sākumskolas vecāki, kuri iepriekš elektroniski aizpildījuši anketu bērna uzņemšanai 7.klasē, no 1.jūnija ierodas parakstīt ģimnāzijā sagatavotos iesniegumus.

 

  • Anketu vecāki saņem e-klasē no Centra sākumskolas administrācijas, kad 6.klasē tiek izliktas gada atzīmes.
  • Skolēna sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem apliecinās e-klases sekmju kopsavilkuma izdruka, kura būs sagatavota Liepājas Centra sākumskolā.

 

 

UZŅEMŠANA 10.KLASĒ

Dokumentu iesniegšana Konferenču zālē (4.kab.) no 22. līdz 30.jūnijam katru darba dienu no 9:00 līdz 14:00.

 

Iesnieguma forma uzņemšanai 10.klasē

 

  • Iesniedzamie dokumenti ir norādīti iesnieguma formā

 

 

 

 

7. un 10.klasēs Uzņemto skolēnu saraksti būs pieejami skolas info stendā no 1.jūlija

  • Informācija pa tālruni: 63401525
  • Par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar uzņemšanu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, lūdzam rakstīt vineta.tomsone@liepaja.edu.lv