2006./2007. - 2018./2019.mācību gads

Datums: 2019.gada 2.aprīlis

INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS Gāzģeneratora automātiska vadības sistēma uz mikrokontroliera  bāzes Raivis Pūķis 11.C Uldis Žaimis I pakāpes diploms Latvijas 43.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2018./19.m.g.
INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS Ultraskaņas ierīces pielietojums materiāla attīrīšanā Linards Kronbergs 11.D Uldis Žaimis II pakāpes diploms Latvijas 43.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2018./19.m.g.
INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS Klimata monitoringa sistēmas izstrāde un izveide žāvēšanas skapī Jānis Dunkers 11.D Uldis Žaimis II pakāpes diploms Latvijas 43.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2018./19.m.g.
SOCIĀLĀS ZINĀTNES Vispārīgās relativitātes teorijas principu izpēte un ķermeņa kustības likumu pasniegšana vidusskolas fizikas stundā Anete Zulmane 11.C Uldis Žaimis III pakāpes diploms Latvijas 43.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2018./19.m.g.
HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES Имена собственные в структуре фоновых знаний жителей Латвии Dans Sils, Daniels Vološinovs 11.A Gaļina Šestakova III pakāpes diploms Latvijas 43.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2018./19.m.g.
LATVIEŠU VALODNIECĪBA Voluntatīvā valodas funkcija runās: cilvēki- vēstures gaitas ietekmētāji Valters Broks 11.A Normunds Dzintars III pakāpes diploms Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā konferencē 2016./17.m.g.
CITTAUTU VALODNIECĪBA UN ĀRZEMJU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Латышские нтерпретации языковых реалий русской культуры в романе Пушкина « Евгений Онегин » ( 2 глава романа в переводе М. Бендрупе) Sņežana Zeikane 11.C Gaļina Šestakova II pakāpes diploms Latvijas 33.skolēnu zinātniskajā konferencē 2008./09.m.g.
CITTAUTU VALODNIECĪBA UN ĀRZEMJU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Русский мри в латышских СМИ (по материалам газеты “Курземес Bардс”) Andrejs Dmuhovskis 11.D Gaļina Šestakova III pakāpes diploms Latvijas 34. skolēnu zinātniskajā konferencē 2009./10.m.g.
CITTAUTU VALODNIECĪBA CITTAUTU VALODNIECĪBA
UN ĀRZEMJU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE
Словарь " несуществующих слов": опыт составления словаря русско-латышских лакун. Elīna Prokopenko 11.C Gaļina Šestakova I pakāpes diploms Latvijas 38.skolēnu zinātniskajā konferencē 2013./14.m.g.
CITTAUTU VALODNIECĪBA CITTAUTU VALODNIECĪBA
UN ĀRZEMJU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE
Characteristics of Australian English Einārs Pomerancis 11.C Dagnija Deimante III pakāpes diploms Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā konferencē 2016./17.m.g.
CITTAUTU VALODNIECĪBA CITTAUTU VALODNIECĪBA UN ĀRZEMJU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Экспериментальное исследование понимания и восприятия русского художественного текста носителями латышского языка (на примере романа Б. Акунина "Алтын-толобас") Dāniels Makoveckis 11.B Gaļina Šestakova I pakāpes diploms Latvijas 42.skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē 2017./18.m.g.
FIZIKA Skaņas raksturlielumi. Stīgas svārstību izpēte Dāvis Jusupovs 11.C Arnolds Šablovskis III pakāpes diploms Latvijas 38.skolēnu zinātniskajā konferencē 2013./14.m.g.
ĶĪMIJA Tīrīšanas līdzekļu ietekme uz sīpollolku augšanu Aiga Cinkmane, Ieva Dadzīte 11.B Elizabete Sirotina II pakāpes diploms Latvijas 31.skolēnu zinātniskajā konferencē 2006./07.m.g.
ĶĪMIJA Ugunsdeja Anete Ormane 11.B Elizabete Sirotina Atzinība Latvijas 33.skolēnu zinātniskajā konferencē 2008./09.m.g.
ĶĪMIJA Dabā notiekošo procesu modelēšanas iespējas ķīmijas laboratorijā Sintija Sila 11.B Elizabete Sirotina II pakāpes diploms Latvijas 33.skolēnu zinātniskajā konferencē 2008./09.m.g.
ĶĪMIJA Ēteriskās eļļas Madara Balode 11.D Elizabete Sirotina Atzinība Latvijas 35. skolēnu zinātniskajā konferencē 2010./11.m.g.
ĶĪMIJA Sudraba bakteriocīdās īpašības Rebeka Tīle 11.C Elizabete Sirotina Atzinība Latvijas 36. skolēnu zinātniskajā konferencē 2011./12.m.g.
VESELĪBAS ZINĀTNE Ģenētiski modificēta pārtika - 21. gs. realitāte. Kristaps Bergs 11.D, 8.B Lilita Lepse II pakāpes diploms Latvijas 33.skolēnu zinātniskajā konferencē 2008./09.m.g.
INFORMĀTIKA Mājas lapas izveide izmantojot satura vadības sistēmu Renāte Kautiņa, Vika Viktorija Kreitāle 11.A,B Māris Gulbis III pakāpes diploms Latvijas 42.skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē 2017./18.m.g.

 

2013./2014.mācību gadā skola ierindota Latvijas skolu Top 20 par panākumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā