2007./2008.mācību gads

Datums: 2015.gada 1.oktobris

Sekcijas nosaukums Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Klase Darba vadītājs Rezultāti
LATVIEŠU VALODNIECĪBA Iesaukas 1.gimnāzijā. Anete Jurika, Aija Poriņa 12.C
10.C
Žaneta Flaksa Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
LATVIEŠU VALODNIECĪBA Personvārdi Liepājas 1. ģimnāzijā Endija Briede, Ginta Mazdrēvica 10.C Dace Groduma - Vīriņa Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
LATVIEŠU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Dzīvības un nāves mistērija Velgas Kriles un Ievas Rozes dzejā Katrīna Kuduma 9.B Kristīne Roze Izvirzīts uz pilsētas,valsts lasījumiem
CITTAUTU VALODNIECĪBA UN ĀRZEMJU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Japāņu hieroglifi Andris Mežinskis, Kristaps Riežnieks 11.A Diāna Lāce Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
CITTAUTU VALODNIECĪBA UN ĀRZEMJU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Zoonīmi krievu un latviešu valodā Irīna Mincenbrga 12.C Gaļina Šestakova Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
CITTAUTU VALODNIECĪBA UN ĀRZEMJU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Instinktu vadītas rīcības atklāsme Volkera romānā "Fatālais instinkts" Eva Cildermane 10.B Kristīne Roze Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
KULTUROLOĢIJA Liepājas teātra 100. sezonas repertuārs Elīze Danenfelde - Ķirpe 11.A Diāna Lāce Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
KULTUROLOĢIJA Bibliotēka - nozīmīgs informācijas iegūšanas avots Lauma Brūna 11.C Signe Berga Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
PSIHOLOĢIJA Vardarbība ģimenē Zane Bārtniece 11.C Laura Lika Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
EKONOMIKA Viesu nami Liepājas reģiona piekrastē. Roberts Čirkšis 11.D Signe Berga Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
VĒSTURE (arī kultūrvēsturiskais mantojums) Pēdējais neatkarīgās Latvijas zemkopības ministrs Jānis Birznieks Laura Lazdupa 11.D
8.B
Ineta Drēže Izvirzīts uz pilsētas,valsts lasījumiem
FIZIKA Optiskās parādības dabā. Melita Lagzdiņa 10.B Arnolds Šablovskis Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
FIZIKA Fizika sportā Edgars Pabērzs, Kristaps Šēnbergs 12.C Austris Krauja Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
INFORMĀTIKA Datu šifrēšana Edgars Šmiukšis 11.A Kaspars Politers Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
VESELĪBAS ZINĀTNE Rehabilitācijas iespējas Liepājā Baiba Dižgalve 12.B Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
VESELĪBAS ZINĀTNE Osteoporoze Laura Andersone 12.B Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
VESELĪBAS ZINĀTNE Asins sistēmas patoloģijas Anete Ormane 10.B Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem