Valsts mēroga konkursi (2020./2021. mācību gads)

Datums: 2021.gada 20.jūnijs

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets vai pasākums

vieta

Jurim Ozoliņam
Tomam Zvirbulim

12.c
12.c
Valsts mēroga konkursā "Brīvo datu virtuālais hakatons 2020" 2.vieta 

Rebekai Zvirbulei

11.c Valsts debašu video runu konkursā "Spēj viņš=Spēj viņa" angļu valodā 1.vieta

Alisei Anspakai
Kārlim Bergam
Klāvam Kalniņam

12.c
12.b
11.c
Latvijas Kultūras kanona konkursā “KULTŪRAS KANONS: MĒRS VAI IMPULSS IZAUGSMEI?” Fināls 3.vieta