Starpdisciplinārā pieeja mācību procesā

Datums: 2018.gada 17.oktobris

Tēmu loks

 

Starpdisciplināras tēmas, kas aktuālas sabiedrībai, neiekļaujas šauri viena mācību priekšmeta ietvaros, kā, piemēram, veselības mācība, globālā izglītība, izglītība ilgstpējīgai attīstībai, mēdiju lietotprasme, finanšu pratība u.tml. Šo tēmu iekļaušana parasti izraisa vislielākās sabiedrības diskusijas, jo vistiešāk definē sabiedrības aktuālo pasūtījumu skolai. Pieredzes darbnīcā aplūkosim pieredzes stāstus starpdisciplinārās pieejas realizēšanai skolā, diskutēsim un meklēsim jaunus veidus, kā veidot mācību procesu ārpus mācību priekšmeta stundas rāmjiem, kā arī uzklausīsim dažādus viedokļus.

 

Pārrunājamie jautājumi

 

Vai vispusīgu un jēgpilnu izglītību var iegūt, mācoties starpdisciplināri?
Kā radīt idejas starpdiscplināram mācību procesam?
Kuri starpdisciplinārās pieejas veiksmes stāsti pārliecina un iedvesmo?
Kādi ir mācību vides nosacījumi starpdiscplināru ideju realizēšanai?