Publiskā uzstāšanās – loģika un runas māksla

Datums: 2017.gada 7.februāris

Mācību modulis: Publiskā uzstāšanās – loģika un runas māksla. Loģikas pamatzināšanu un runas prasmju nepieciešamība kvalitatīvas izglītības ieguvē.

 

Mācību moduļa mērķis: iepazīstināt skolotājus ar praktiskām metodēm un paņēmieniem kā skolēniem sagatavot un uzstāties ar publisku runu, argumentēti aizstāvēt savu viedokli, ieklausīties oponentu vai citādi domājošo viedokļos un, cienīt tos, pamatot savējo.

 

Mācību saturs:

  1. Kā attīstīt savas runas prasmes, kā veidot runu, runas uzbūve.
  2. Jautājums. Jautājuma pamatfunkcijas. Jautājumu veidi: korekti un nekorekti jautājumi.
  3. Slēdziens kā domāšanas forma, loģikas pamatlikumi.
  4. Debašu spēle – veids, kā attīstīt publiskās uzstāšanās un kritiskās domāšanas prasmes.

 

Mācību norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

 

Nodarbību apjoms: 8 stundas

 

Nodarbību vadītāji:

  • Dagnija Deimante, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, debašu trenere, docētāja LiepU
  • Ineta Drēže, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vēstures skoloja, biedrības „Debašu centrs” valdes priekšsēdētaja
  • Baiba Bērztīse, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas un loģikas skolotāja.

 

Nodarbību dalībnieki: mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji

 

Plašāka informācija: rakstot uz e-pastu ludmila.molcanova@liepaja.edu.lv vai zvanot 63401524.