Ministru prezidenta atzinības (2024.gads)

Datums: 2024.gada 19.jūnijs

MINISTRU PREZIDENTES EVIKAS SILIŅAS PATEICĪBAS RAKSTS 2024.GADĀ

 

Skolēna vārds, uzvārds Klase Sasniegumi
Kristiāna Tīna Švarce 12.a Latvijas Valsts Ministru prezidentes E.Siliņas pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Markuss Tomass Saule 12.c Latvijas Valsts Ministru prezidentes E.Siliņas pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Ričards Tomsons 12.c Latvijas Valsts Ministru prezidentes E.Siliņas pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Kristofers Knapšis 12.c Latvijas Valsts Ministru prezidentes E.Siliņas pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem