Ministru prezidenta atzinības (2019.gads)

Datums: 2019.gada 19.jūnijs

MINISTRU PREZIDENTa Krišjāņa kariņa pateicības RAKSTs 2019.GADĀ

 

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Sasniegumi

Eduardam Spāģim

12.D

Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem