Ministru prezidenta atzinības (2018.gads)

Datums: 2018.gada 10.oktobris

Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinības raksti labākajiem Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas absolventiem absolventiem 2018. gadā

Skolēna vārds, uzvārds Klase Sasniegumi
Elizabeta Babajana 12.A Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Ilva Birzgale 12.A Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Inga Birzgale 12.A Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Sindija Dēklava 12.A  Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās 
Diāna Kraule 12.A  Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās 
Karīna Elizabete Deaka 12.B Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās 
Laine Freimane 12.B  Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās 
Zane Kalniņa 12.B  Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās 
Annija Skārleta Ķergalve 12.B  Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās 
Olīvija Tija Ķeruže 12.B Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Gunta Lankovska 12.B Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Paula Naļivaiko 12.B Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Gerda Laima Novada 12.B Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Viktorija Osipenko 12.B Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Laura Rafaloviča 12.B Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Maija Ziemele 12.B Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Pauls Ēriks Ozoliņš 12.C Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Einārs Pomerancis 12.C Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Laura Tinte 12.C Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās
Valts Urbanovičs 12.C Atzinība par gūtajiem panākumiem mācībās