Liepājas pilsētas (2017./2018.mācību gadā)

Datums: 2018.gada 14.augusts

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets vai pasākums

vieta

Paula Magazeina

7.a

pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 7.-8. klasēm

3.vieta

Paula Magazeina

7.a

pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

2.vieta

Reinis Stadsvolds

7.a

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

2.vieta

Helēna Raģe

7.a

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

2.vieta

Dāvis Dreiblathens

7.c

Pilsētas mājturības olimpiāde

3.vieta

Silva Laure

8.a

Pilsētas angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

3.vieta

Agneta Valtere

8.a

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

2.vieta

Terēze Kristīne Locika

8.b

Pilsētas angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

2.vieta

Rebeka Zvirbule

8.b

Pilsētas angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

Atzinība

Emīls  Sudmalis

8.b

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

3.vieta

Viola Alise  Šuišela

8.b

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

3.vieta

Toms Jaunzems

8.c

Liepājas pilsētas bioloģijas olimpiāde 8.-ajām klasēm

2.pakāpe

Laura Bunka

9.a

Bioloģijas olimpiāde 9. - 12.klasēm

2.pakāpe

uzaicināta uz valsts olimpiādi

Dāvis Dāvids Eleris

9.a

Pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klasēm

3.vieta

Emīls Ozoliņš

9.a

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

1.vieta

Nikola Anna  Pelnēna

9.a

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

1.vieta

Laura Bunka

9.a

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

2.vieta

Agneta Plāciņa

9.a

Pilsētas matemātikas olimpiāde

Atzinība

Laura Bunka

9.a

Vēstures olimpiāde 9.klasei

Atzinība

Nikola Anna  Pelnēna

9.a

Vēstures olimpiāde 9.klasei

2.vieta

Emīls Ozoliņš

9.a

Vēstures olimpiāde 9.klasei

3.vieta

Natālija Budžāne

9.b

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

2.vieta

Dinija  Šličute

9.b

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

3.vieta

Natālija Budžāne

9.b

Vēstures olimpiāde 9.klasei

3.vieta

Kristaps Lukjanovs

10.a

Angļu valodas olimpiāde 11. - 12.klasēm

3.pakāpe

Mariss Jānis Tiļugs

10.b

Angļu valodas olimpiāde 11. - 12.klasēm

3.pakāpe

Anete Zauka

10.b

Bioloģijas olimpiāde 9. - 12.klasēm

Atzinība

Megija Valtere

10.b

Fizikas olimpiāde 10.-12. klasēm

Atzinība

Anete Zauka

10.b

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

2.vieta

Egita Sileniece

10.c

Pilsētas olimpiāde krievu valodā

Atzinība

Markuss Rihards Dzintars

10.d

Bioloģijas olimpiāde 9. - 12.klasēm

1.vieta

uzaicināts uz valsts olimpiādi

Markuss Rihards Dzintars

10.d

Fizikas olimpiāde 10.-12. klasēm

1.vieta

uzaicināts uz valsts olimpiādi

Teofils Lukass Valcis

10.d

Fizikas olimpiāde 10.-12. klasēm

1.vieta

uzaicināts uz valsts olimpiādi

Lūkass Teofils Valcis

10.d

Latvijas 31.informātikas olimpiāde 8. - 10.klasēm

1.pakāpe

uzaicināts uz valsts olimpiādi

Lūkass Teofils Valcis

10.d

Pilsētas ķīmijas olimpiāde

2.vieta

uzaicināts uz valsts olimpiādi

Marta Bažejeva

10.d

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

1.vieta

Markuss Rihards Dzintars

10.d

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

2.vieta

Lūkass Teofils Valcis

10.d

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

3.vieta

Lūkass Teofils Valcis

10.d

Pilsētas matemātikas olimpiāde

1.vieta

uzaicināts uz valsts olimpiādi

Elza Indra Enkuzena

11.a

Pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klasēm

2.vieta

Arturs Atvars

11.b

Bioloģijas olimpiāde 9. - 12.klasēm

Atzinība

Arturs Atvars

11.b

Pilsētas ķīmijas olimpiāde

3.vieta

uzaicināts uz valsts olimpiādi

Viktorija Puka

11.b

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

3.vieta

Arturs Atvars

11.b

Pilsētas matemātikas olimpiāde

2.vieta

Dāniels Makoveckis

11.b

Pilsētas olimpiāde krievu valodā

3.vieta

Dāvids Lapiņš

11.d

Bioloģijas olimpiāde 9. - 12.klasēm

2.pakāpe

Eduards Spāģis

11.d

Bioloģijas olimpiāde 9. - 12.klasēm

3.pakāpe

Eduards Spāģis

11.d

Fizikas olimpiāde 10.-12. klasēm

1.vieta

uzaicināts uz valsts olimpiādi

Dāvids Lapiņš

11.d

Fizikas olimpiāde 10.-12. klasēm

Atzinība

Eduards Spāģis

11.d

Latvijas 31.informātikas olimpiāde 11. - 12.klasēm

1.pakāpe

uzaicināts uz valsts olimpiādi

Eduards Spāģis

11.d

Pilsētas ķīmijas olimpiāde

Atzinība

uzaicināts uz valsts olimpiādi

Eduards Spāģis

11.d

Pilsētas matemātikas olimpiāde

1.vieta

uzaicināts uz valsts olimpiādi

Valters Broks

12.a

Pilsētas filozofijas olimpiāde

2.vieta

Inga Birzgale

12.a

Vēstures olimpiāde 12.klasei

2.vieta

Maija Ziemele

12.b

Angļu valodas olimpiāde 11. - 12.klasēm

3.pakāpe

Viktorija Osipenko

12.b

Bioloģijas olimpiāde 9. - 12.klasēm

Atzinība

Edvīns Vilde

12.b

Fizikas olimpiāde 10.-12. klasēm

Atzinība

Valdis Pēteris  Otaņķis

12.b

Fizikas olimpiāde 10.-12. klasēm

2.vieta

Gunta Lankovska

12.b

Fizikas olimpiāde 10.-12. klasēm

3.vieta

Laine Freimane

12.b

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

2.vieta

Gunta Lankovska

12.b

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

2.vieta

Laura Rafaloviča

12.b

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

3.vieta

Laine Freimane

12.b

Pilsētas olimpiāde krievu valodā

2.vieta

Olīvija Tija Ķeruže

12.b

Vēstures olimpiāde 12.klasei

Atzinība

Valts Urbanovičs

12.c

Fizikas olimpiāde 10.-12. klasēm

2.vieta