Liepājas pilsētas (2016./2017.mācību gadā)

Datums: 2017.gada 29.jūnijs

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets vai pasākums

vieta

Lūkass Teofils Valcis

9.B 30.informātikas olimpiāde

1.vieta;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Eduards Spāģis

10.D 30.informātikas olimpiāde

2.vieta;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Ineta  Šķēle

12.A 

Angļu valodas olimpiāde 11. – 12.klasēm

1.pakāpe

Valts  Urbanovičs

11.C 

Angļu valodas olimpiāde 11. – 12.klasēm

2.pakāpe

Dāvis  Petrovics

12.B 

Angļu valodas olimpiāde 11. – 12.klasēm

3.pakāpe 

Roberts  Lanka

10.C 

Angļu valodas olimpiāde 11. – 12.klasēm

Atzinība

Einārs  Pomerancis

11.C

Angļu valodas olimpiāde 11. – 12.klasēm

Atzinība

Filips Oskars  Zvagulis

12.B

Angļu valodas olimpiāde 11. – 12.klasēm

Atzinība

Edvards Miezītis

7.C

Angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

1.vieta

Emīls Ozoliņš

8.A

Angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

1.vieta 

Nikola Anna Pelnēna

8.A 

Angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

1.vieta 

Dāvis Dāvids Eleris

8.A 

Angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

2.vieta

Elizabete Eglinska

8.B

Angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

3.vieta

Natālija Budžāne

8.B 

Angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

Atzinība

Laura Bunka

8.A

Bioloģijas olimpiāde 8.kl.

1.vieta 

Maija Ose

8.A 

Bioloģijas olimpiāde 8.kl.

3.vieta

Elza Indra Enkūzena

10.A

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.

2.pakāpe

Dāvids Lapiņš

10.D

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.

3.pakāpe

Eduards Spāģis

10.D 

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.

3.pakāpe 

Viktorija Osipenko

11.B 

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.

3.pakāpe 

Marta Bažejeva

9.B

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.

3.pakāpe 

Dāvids Lubiņš

10.B

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.

Atzinība

Anete Zauka

9.C 

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.

Atzinība

Kārlis Džeriņš

12.B 

Filozofijas olimpiāde

1.pakāpe;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Līga Kone

12.B 

Filozofijas olimpiāde

2.pakāpe 

Eduards Spāģis

10.D 

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

1.vieta;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Lūkass Teofils Valcis

9.B

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

1.vieta;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Dāvids Lapiņš

10.D

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

2.vieta

Valts Urbanovičs

11.C

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

2.vieta;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Gatis Links

12.C

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

2.vieta;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Edvīns Vilde

11.B

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

3.vieta

Valdis Pēteris Otaņķis

11.B 

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

3.vieta 

Arta Gribēna

12.B

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

3.vieta 

Kārlis Džeriņš

12.B 

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

3.vieta 

Roberts Bitenieks

12.B 

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

3.vieta 

Laura Rafaloviča

11.B

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

Atzinība

Marģers Liepiņš

12.C

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

Atzinība

Reinis Zars

10.C

Ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12.klasēm

Atzinība

Elvis Bekmanis

11.B 

Ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12.klasēm

Atzinība

Arta Gribēna

12.B

Ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12.klasēm

Atzinība;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Edvards Miezītis

7.C

Ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm

2.vieta 

Ralfs Jurjāns

7.B

Ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm

3.vieta

Nikola Anna Pelnēna

8.A

Ģeogrāfijas olimpiāde 8.klasēm

1.vieta

Emīls Ozoliņš

8.A 

Ģeogrāfijas olimpiāde 8.klasēm

2.vieta

Dāvis Dāvids Eleris

8.A 

Ģeogrāfijas olimpiāde 8.klasēm

3.vieta

Daniela Elizabete Karlsone

8.A 

Krievu valodas olimpiāde 8.- 9.klasēm

1.pakāpe

Niks Kristofers Ļaduhins

9.C

Krievu valodas olimpiāde 8.- 9.klasēm

2.pakāpe

Anna Tomele

8.A

Krievu valodas olimpiāde 8.- 9.klasēm

3.pakāpe

Daniels Vološinovs

9.B

Krievu valodas olimpiāde 8.- 9.klasēm

3.pakāpe 

Eduards Spāģis

10.D

ķīmijas olimpiāde

Atzinība

Arturs Atvars

10.B

Ķīmijas olimpiāde

Atzinība

Viktorija Puka

10.B 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 10.klasēm

2.vieta

Elīza Baraka

10.C

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 10.klasēm

3.vieta

Agnija Ziņge

10.D

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 10.klasēm

3.vieta 

Kārlis Džeriņš

12.B

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm

3.vieta 

Līga Kone

12.B 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm

3.vieta 

Gunta Lankovska

11.B

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm

Atzinība

Marģers Liepiņš

12.C

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm

Atzinība

Agneta Valtere

7.A

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.klasēm

1.vieta 

Emīls Sudmalis

7.B

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.klasēm

2.vieta

Viola Alise Šuišele

7.B 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.klasēm

2.vieta

Marta Galvanovska

7.B 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.klasēm

3.vieta

Ance Annija Gulbe

7.C

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.klasēm

3.vieta

Bažejeva Marta

9.B

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm

2.pakāpe;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Zauka Anete

9.C

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm

2.pakāpe

Marta Bažejeva

9.B

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm

2.vieta

Anete Zauka

9.C

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm

2.vieta 

Ziemele Vanesa

9.A

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm

3.pakāpe

Vanesa Ziemele

9.A 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm

3.vieta

Ozoliņš Emīls

8.A

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm

Atzinība

Emīls Ozoliņš

8.A 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm

Atzinība

Lūkass Teofils Valcis

9.B

Matemātikas olimpiāde

1.vieta;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Eduards Spāģis

10.D

Matemātikas olimpiāde

2.vieta;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Gatis Links

12.C

Matemātikas olimpiāde

Atzinība

Viola Alise Šuišele

7.B

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde  7.-8.klasēm

Atzinība

Aivita Šmiukše

10.A

Mūzikas olimpiāde

1.vieta

Ralfs Šuba

7.B

Olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 6.-9. klasēm

2.vieta

Toms Jaunzems

7.C

Olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 6.-9. klasēm

Atzinība

Daniels  Kūlainis

10.C

vācu val. olimpiāde 10. -12.kl.

3.pakāpe

Marģers Liepiņš

12.C

Vēstures olimpiāde 12.klasēm

Atzinība

Marta Bažejeva

9.B

Vēstures olimpiāde 9.klasēm

1.pakāpe;
uzaicināts uz valsts olimpiādi

Deizija Eičina 

9.A

Vēstures olimpiāde 9.klasēm

3.pakāpe

Lūkass Teofils Valcis

9.B

Vēstures olimpiāde 9.klasēm

Atzinība

Anete Zauka

9.C

Vēstures olimpiāde 9.klasēm

Atzinība

Terēze Kristīne Locika

7.B

Vizuālās mākslas olimpiāde

2.vieta

Niklāvs Zahars

8.B

Vizuālās mākslas olimpiāde

3.vieta

Marta Zomerovska

7.A

Vizuālās mākslas olimpiāde

Atzinība