Laiks nekur nepazūd (2017)

Datums: 2020.gada 6.janvāris Autors: Līga Tālberga

2022_aktiv  lnn_20_aktiv  lnn10_hover  lnn9_hover  lnn7  lnn7

lnn6  lnn5  lnn4  lnn3  lnn2  lnn1

 

Laiks nekur nepazūd (2017)

„Laiks nekur nepazūd”

2017
Saturs

 

„Cilvēks bez sava pasaules uzskata ir skrandains ubags, žēlastības dāvanu lūdzējs.”

„Klusums ir pilns mūzikas. Klusumā sāk skanēt dvēsele.”

„Pagātne mums visiem iet līdzi tāpat kā mūsu ēnas, mēs tikai reizēm varam izlikties, it kā to nepamanītu.”

„Ne visi esam dzīves vilcienā , kurā iekāpjam un no kura izkāpjam.”

„Cilvēka staigātais ceļš nekad nav taisns, tur vērojami vijumi, loki un it kā lieki atkārtojumi.”

„Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties.”

„Kas mīl, nekad nav viens. Arī tad ne, ja neviena nav viņa tuvumā.”

                                                                                                            (Zenta Mauriņa)

 

„Laiks nekur nepazūd”: metodiskais pielikums Kā rosināt skolēnus radošajam darbam. Skolotāju pieredzes materiāli.