Laiks nekur nepazūd (2016)

Datums: 2016.gada 3.jūnijs Autors: Līga Tālberga

2022_aktiv  lnn_20_aktiv  lnn10_hover  lnn9_hover  lnn7  lnn7

lnn6  lnn5  lnn4  lnn3  lnn2  lnn1

 

Laiks nekur nepazūd (2016)

„Laiks nekur nepazūd”

2016
Saturs

 

Aizpūst Appūst Sajust IZDZĪVOT uzziedēt Skart saprast

Pārrausim PAMODOS tiksim dzīvosim sapināmies dzirdu

Nesamierinies SNIEDZIES Atceries Ņem turi Ļauj NEBRĪNIES

Dejoja svilpoja Mētāja Cilāja Klaudz DEJO

Grafiskā dzeja. Viņš TAVS mūsu Jums tevī VIŅOS Es

 

„Laiks nekur nepazūd”: metodiskais pielikums  IDEJA stundu ciklam par kultūras zīmēm un vērtībām Raiņa lugā „Krauklītis”

 

Pirms pēdējās mācību dienas skolā 2016. gada 27. maijā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika radošā darba krājuma „Laiks nekur nepazūd” atvēršanas svētki. Tas ir 6. krājums, kurš apvieno gan dzeju un īsprozu, gan mākslu, gan mūziku. Krājuma ievaddzejolī absolvents Renārs Ronis raksta:

 

Neskrien pa galvu, pa kaklu. 
Piebremzē. Reizēm jau vajag 
arī citus sajust. 
Nevar tā auksti 
pasauli nesaklausīt.

 

Mēs tik bieži ikdienā paskrienam cits citam garām, ka nejūtam, kā priecājas, skumst, ilgojas, ļaujas, cieš utt. mana, tava sirds. Krājumā iekļautie darbi liek padomāt, cerēt, sākt, atbildēt, izdzīvot, saprast … Padomāt par pazaudēto laiku, cerēt uz vasaras lietus strāvām, sākt piedzimt vējā, lai atbildētu katram, kāds mēs varonis esam. Izdzīvot, saprast sava laika atvarus, virpuļus, laisties domu straumē, kas nes līdz laika dziļumiem. Noskaņu un ritmu bagātība kā auglīgs lietus ļauj cerēt, ka Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā izaugs radoši un sirds gudri cilvēki, kas zinās, kā notvert un attēlot mirkli vārdos, zīmējumos un skaņās. Laiks ir mums apkārt, bet mēs – mēs esam laikā. Īstajā laikā un īstajā vietā. Lai krājums atrod savus lasītājus! Veiksmīgus radošos meklējumus nākotnē!