Laiks nekur nepazūd (2014)

Datums: 2014.gada 1.janvāris Autors: Līga Tālberga

lnn_20  lnn10_hover  lnn9_hover  lnn7  lnn7  lnn6 
 lnn5  lnn4  lnn3  lnn2  lnn1

Laiks nekur nepazūd (2014)

„Laiks nekur nepazūd”

2014
Saturs


„Ne vienmēr spožums ir tas, kas ar gaismu nāk”

„Saki – būsim draugi!
Varbūt tomēr acuraugi?”

„Bet stikls grauž – vēl joprojām tas grauž”

„Kad miljardi kust un katrs spēj just,
Vai visam pa vidu var nepazust?”

„Laiks nekur nepazūd”: metodiskais pielikums
IDEJA stundu ciklam par dzeju pamatskolā


Skaitlim 4 ir dažāda simbolika. Numerologi uzskaita gan pozitīvās, gan negatīvās iezīmes. Par pozitīvo uzskata stabilitāti, praktiskumu, darba mīlestību, izturību, patstāvību, metodiskumu. Liekas, ka visas šīs pozitīvās īpašības raksturo arī skolēnu radošo darbu krājuma Laiks nekur nepazūd 4. izdevumu, kas Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā tika svinīgi atvērts 2014. gada 29. maija pēcpusdienā. Pavasaris ir ziedēšanas laiks, bet mums tas ir radošās ražas novākšanas laiks. 4 izdevumi liecina par stabilitāti, liecina par to, ka mūsu skolēni ir radoši, talantīgi un darbīgi. Tradicionāli krājumam ir metodiskais pielikums, kur šoreiz aplūkotas idejas dzejas mācīšanai pamatskolā.

 

Krājumu veido 4 nodaļas, kuros darbi kārtoti, ievērojot saturā iekļauto tematiku. Tā kā krājums ir godalgots 2 valsts radošo darbu grāmatu konkursos, tad tika ņemta vērā iesūtīto darbu kvalitāte. Īpašu šo krājumu padara tas, ka pirmo reizi iekļauti mūzikas sacerējumi, respektīvi, nošu teksti, kas ļauj paplašināt krājuma tematisko daudzveidību: ir gan skolēnu veidotās ilustrācijas, gan dzeja, gan notis. Krājuma atvēršanas svētkos darbu fragmentus lasīja kā skolēni, tā skolotāji, iepazīstinot klātesošos ar jaunās grāmatas saturu.

 

Laiks nekur nepazūd, laiks dzīvo mūsos, mums apkārt. Laiks mūs vērtē, sver un maina vai liek mainīties. Pateicība izsakāma jaunajiem autoriem, kas palīdzēja tapt 4. radošo darbu grāmatai, bet ceram, ka šis krājums turpinās savu riņķojumu laikā arī turpmāk. Tādēļ aicinām darbus Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolēniem un absolventiem iesūtīt arī turpmāk, lai 5. krājums ir vēl labāks. Veiksmīgus radošos meklējumus jaunajiem autoriem!