Laiks nekur nepazūd (2013)

Datums: 2013.gada 1.janvāris Autors: Līga Tālberga

lnn_20  lnn10_hover  lnn9_hover  lnn7  lnn7  lnn6 
 lnn5  lnn4  lnn3  lnn2  lnn1

Laiks nekur nepazūd (2013)

„Laiks nekur nepazūd”

2013
Saturs


„Atvērt sirdi un neaizvērt ciet…”

„Taureņi skrej man cauri arvien vēl…”

„Dzīve ir cilvēku izveidota maskuballe…”

„Saki man kāpēc? Kāpēc?”

„Esi sveicināta, Liepāja, pilsēta neparastā!”

 

„Laiks nekur nepazūd”: metodiskais pielikums
IDEJA radošām stundām vizuālajā mākslā


„Laiks nekur nepazūd” 3. krājuma atvēršanas svētki Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā


2013. gada 3. jūnijs. Ir sācies vasaras brīvlaiks, bet Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas foajē ir pilns ļaužu: skolēnu, viņu vecāku, absolventu, kā arī skolotāju. Laiks nekur nepazūd. Mēs atgriežamies aizvadītā gada laika upē, kad tapuši dažādi radošie darbi, un daļa no tiem raduši savu vietu nu jau 3. radošo darbu krājumā. Krājumam nav garas vēstures, bet tā ir panākumiem bagāta: Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotajā radošo žurnālu un skolu avīžu literāro lapaspušu konkursā 2011. gadā 1. krājums ieguva 2. vietu, bet 2013. gadā 2. krājums – 1. vietu.

 

Tagad, vasaras pašā sākumā, tiek atvērts 3. krājums, kas apliecina, ka laiks tiešām nekur nepazūd. Laiks, kas veltīts gan tekstu, gan ilustrāciju radīšanai, ir patvēries 5 nodaļās, un katrai no tām ir savs nosaukums, kā jau pienākas nopietnam krājumam. Radošo darbu krājums izskan ar veltījumiem Liepājai, kas šeit, jūras krastā, ir mūžīgs iedvesmas avots jaunajiem autoriem. Mūžīga ir mīlestības tēma, kas aplūkota vairāku autoru darbos. Jaunība un mīlestība ir tikpat nešķirami jēdzieni kā Liepāja un jūra. Jūra ir mūžīga, laiks ir mūžīgs.

 

Un šovakar te, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, mēs ļaujamies mūžības un laika nezūdamībai. Lapu pa lapai tiek atvērts 3. radošo darbu krājums, un no katras lapas mums uzsmaida „Laiks, kas nekur nepazūd”. Ceram, ka krājums sagādās patīkamas atklāsmes brīžus ne tikai mūsu skolas audzēkņiem, bet arī citiem interesentiem. Radošā enerģija nezūd nekad, mēs domājam, ka nākamais krājums būs tikpat bagātīgs, iespējams, vēl bagātīgāks par iepriekšējiem, jo laiks ne vien nekur nepazūd, bet arī palīdz kļūt gudrākiem un redzošākiem.