Laiks nekur nepazūd (2012)

Datums: 2012.gada 1.janvāris Autors: Līga Tālberga

2022_aktiv  lnn_20_aktiv  lnn10_hover  lnn9_hover  lnn7  lnn7

lnn6  lnn5  lnn4  lnn3  lnn2  lnn1

 

Laiks nekur nepazūd (2012)

„Laiks nekur nepazūd”

2012
Saturs


„Tik retā dvēsele var sirdij piešūt pogu
Un vienmēr lūkoties caur talanta logu”

 

 • Patrīcija Deimantoviča
 • Monta Raita
 • Kārlis Reijers
 • Lāsma Bārdule
 • Rasa Maija Armale
 • Anna Sergijenko
 • Krists Kreics
 • Bruno Lauris
 • Kristīne Gundarina
 • Roberts Jaunsleinis
 • Anete Jaunzeme
 • 12.d
 • PZ
 • Līna Rozenbaha

 

„Laiks nekur nepazūd”: metodiskais pielikums
IDEJA stundu ciklam – radoši par Imantu Ziedoni: personība, dzeja, mākslinieciskais apraksts, epifānijas


Laiks nekur nepazūd. Laiks ierakstīts un iezīmēts grāmatas lapaspusēs. 28.maijā pēcpusdienā notika Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu 2.radošo darbu krājuma „Laiks nekur nepazūd” atvēršanas svētki. 1.krājums ieguva godalgotu vietu Latvijas skolu literāro gadagrāmatu konkursā, tādēļ ar nepacietību tika gaidīta 2.krājuma atvēršanas svinības. Darbu autori iepazīstināja ar darbu fragmentiem, atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem par literāro procesu. Radošo darbu krājums ir viena no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas veiksmēm, kas apliecina, ka skolēni var un spēj rakstīt, radīt, izpausties radoši. Krājums ieguvis arī absolventu ievērību, tādēļ tajā publicēti arī to skolēnu darbi, kas nu jau pārstāv augstākās mācību iestādes. Nākamajā krājumā, kas noteikti būs, savu vietu atradīs arī to skolēnu darbi, kas vēlēsies atgādināt, ka viņi ir bijuši saistīti ar Liepājas Valsts 1.ģimnāziju, jo skola ir iedevusi tos spārnus, kas paceļ pāri ikdienības miglas plīvuram. Tādēļ mēs gaidām, sagaidām un palaižam pasaulē skolēnus, kam svarīga ir radošā darbība un kas ģimnāzijas vārdu nesīs gan Latvijā, gan pasaulē. Paldies autoriem, skolas direktoram un skolotājiem, kas palīdzēja pasaulē nākt 2. radošo darbu krājumam, lai pierādītu, ka laiks nekur nepazūd. Tas dzīvo mūsos un mūsu labajos darbos, kas ļauj paskatīties uz pasauli citādām, daudz redzīgākām acīm.