Laiks nekur nepazūd (2011)

Datums: 2011.gada 1.janvāris Autors: Līga Tālberga

lnn_20  lnn10_hover  lnn9_hover  lnn7  lnn7  lnn6 
 lnn5  lnn4  lnn3  lnn2  lnn1

Laiks nekur nepazūd (2011)

„Laiks nekur nepazūd”

2011

Saturs

 

„Tur mana skola, tur manas mājas”

„Kad tauriņš raibs uz mazas zemenītes sēž”

„Tava sirds strauji sitas manās plaukstās”

„Cieši aizvērtas durvis Tava iespēja”

„Stikla šķembas dvēselē”

„Svētdienas rīta skaidrība”

„Viss, kas man piederēs, būs tas, kas ir piedzīvots”

 

 

„Laiks nekur nepazūd”: metodiskais pielikums
Radošā rakstīšana