Kurzemes reģiona konkursi (2017./2018.mācību gads)

Datums: 2018.gada 14.augusts

Skolēna vārds, uzvārds Klase Priekšmets vai pasākums Vieta
Elza Indra Enkūzena 11.a Kurzemes Jauno Ģeogrāfu skola ( 10.-12.kl.) 2.vieta
Alise Dženifera Gudēna 11.c Kurzemes novada skatuves runas konkurss 1.pakāpe
Alise Dženifera Gudēna
Aiva Tālberga
Rūdolfs Turnelis
11.c
11.c
11.c

Latvijas Kultūras kanona konkurss

1.vieta
Ralfs Šuba
Roberts Šakarnis
8.b
7.b
Liepājas Universitātes konkurss "Algoritmiņš" Atzinība
Reinis Stadsvolds
Edvards Miezītis
7.a
8.c
Liepājas Universitātes konkurss "Algoritmiņš" Atzinība
Vika Viktorija Kreitāle
Andrejs Kavlaks
Dāvids Lapiņš
Eduards Spāģis
11.b
11.d
11.d
11.d
Liepājas Universitātes Mājas lapu konkurss "Datorzinātnes - tas ir interesanti" (komanda) 2.vieta
Eduards Spāģis 11.d Liepājas Universitātes programmēšanas konkurss 1.vieta
Roberts Šakarnis 7.b Liepājas Universitātes robotu programmēšanas konkurss 7. - 12.klašu grupā 3.vieta
Roberts Šakarnis 7.b Kurzemes reģiona Lego Mindstorms robotu līnijsekotāju ātrumsacīkstes 1.vieta
Ralfs Laukagals
Kārlis Auniņš
Kristers Greitāns
Gustavs Griezītis
Dans Hūns
Rihards Konovalovs
Hans Peters Krolls
Ernests Puks
Mārtiņš  Puķīte

7.c
8.a
8.a
8.a
9.a
9.a
9.b
9.b
9.c

Kurzemes reģiona skolu sacensības florbolā

1.vieta

Rūdolfs Meļķis
Markuss Ķēde-Ķedža
Juris Jankovskis
Ričards Nolmanis
Sandis Kubils
Daniels Petrišins
Dans Hūns
Rihards Konovalovs
Rainers Altāns
Roberts Meļķis
Ernests Puks

7.a
7.c
8.a
8.b
8.c
8.c
9.a
9.a
9.b
9.b
9.b

Kurzemes reģiona futbola turnīrs

2.vieta
Elza Indra Enkuzena
Aiva Tālberga
Vika Viktorija Kreitāle
11.a
11.c
11.b

Novada debašu turnīrs ( latviešu val.)

2.vieta
Adrians Pladers
Valters Vuciņš
Matīss Katlaps
Linards Katlaps
Rūdolfs Dreimanis
Renārs Spinga
Artis Lazdenieks
Uvis Vārna
Edvīns Vilde
Leo Kiričenko
12.c
10.a
11.d
11.d
11.c
12.c
11.c
11.b
12.b
10.c