Kurzemes reģiona konkursi (2016./2017.mācību gads)

Datums: 2017.gada 28.jūnijs

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets vai pasākums

Vieta

Martins Samms
Reinis Zars
Roberts Bēča
Rūdolfs Turnelis
Ivo Levenovičs
Kristers Bārtnieks
Edvīns Vilde
Pēteris Petrēvics

10.C
10.C
10.C
10.C
11.A
11.A
11.B
12.B

Atlases sacensības volejbolā "Lāses 2017"

2.vieta

Elīna Jaunzeme

12.B

Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi

3.vieta

Ilva Birzgale
Inga Birzgale

11.A
11.A
Datorgrafikas un multimediju konkurss datorikas un robotikas sacensībās “Ziemassvētku stāsts” 1.vieta

Rihards Zīverts

12.B Datorgrafikas un multimediju konkurss datorikas un robotikas sacensībās “Ziemassvētku stāsts” 3.vieta
Alise Dženifera Gudēna
Līga Kone
Marģers Liepiņš
10.C
12.B
12.C
Debašu turnīrs "Sociālie mediji veicina jauniešu izpratni par politiskajiem procesiem" 2.vieta
Ralfs Šuba
Edvards Miezītis
7.B
7.C
Konkurss "Algoritmiņš" 2.vieta
Uvis Vārna
Artis Lazdenieks
Linards Katlaps
Matīss Katlaps
Adrians Pladers
Renārs Spinga
Edgars Fomins
10.B
10.C
10.D
10.D
11.C
11.C
12.B
Kurzemes reģiona skolu atlases sacensības basketbolā 1.vieta
Kārlis Auniņš
Klāvs Kalniņš
Dans Hūns
Ernests Puks
Mārtiņš Puķīte
Daniels Dīķis
Gustavs Krūmiņš
Kristers Dreimanis
Lauris Cērps
Markuss Aleks Sķuduls
Oskars Apškalns
7.A
7.A
8.A
8.B
8.C
9.B
9.B
9.C
9.C
9.C
9.C
Kurzemes reģiona skolu atlases sacensības florbolā 1.vieta
Elza Indra Enkūzena 10.A Kurzemes VII Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde - konkurss (10.klašu grupa) 3.vieta
Valters Broks 11.A Kurzemes VII Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde - konkurss (11.klašu grupa) 3.vieta
Alise Dženifera Gudēna
Gabriela Zemīte
Aiva Tālberga
10.C
10.B
10.C
Latvijas Kultūras kanona konkurss "Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei" 1.vieta
Lūkass Teofils Valcis 9.B Programmēšanas konkurss datorikas un robotikas sacensībās “Ziemassvētku stāsts” 1.vieta
Eduards Spāģis 10.D Programmēšanas konkurss datorikas un robotikas sacensībās “Ziemassvētku stāsts” 2.vieta
Kārlis Džeriņš 12.B Programmēšanas konkurss datorikas un robotikas sacensībās “Ziemassvētku stāsts” 2.vieta
Māris Cērps 12.B Programmēšanas konkurss datorikas un robotikas sacensībās “Ziemassvētku stāsts” 3.vieta
Daniels Saldenieks 12.B Programmēšanas konkurss datorikas un robotikas sacensībās “Ziemassvētku stāsts” 3.vieta
Eduards Spāģis 10.D Liepājas Universitātes programmēšanas konkurss 2.vieta
Valdis Pēteris Otaņķis 11.B Liepājas Universitātes programmēšanas konkurss 3.vieta
Daniels Saldenieks 12.B Liepājas Universitātes programmēšanas konkurss atzinība
Roberts Bitenieks 12.B Robotu turnīrs datorikas un robotikas sacensībās “Ziemassvētku stāsts” 1.vieta
Alise Dženifera Gudēna 10.C Skatuves runas konkurss 1.vieta
Terēze Kristīne Locika 7.B Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Kurzemes toņi un pustoņi" 3.pakāpe