Ministru prezidenta atzinības (2015.gads)

Datums: 2015.gada 30.septembris

Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas atzinības raksti labākajiem vidusskolu absolventiem 2015.gadā

 

Skolēna vārds, uzvārds Sasniegumi
Renārs Ronis Par teicamām sekmēm
Juliāna Vangovska Par teicamām sekmēm
Luīze Marija Sēliete Par teicamām sekmēm
Agnese Straume Par teicamām sekmēm
Sintija Tiļļa Par teicamām sekmēm
Anita Lazdeniece Par teicamām sekmēm
Rihards Miķelsons Par teicamām un izcilām sekmēm
Edgars Pankratovs Par teicamām un izcilām sekmēm
Elīna Prokopenko Par teicamām un izcilām sekmēm un 1.vietu valstī par zinātniski pētniecisko darbu cittautu valodniecībā
Dāvis Jusupovs Par 3.vietu valstī par zinātniski pētniecisko darbu fizikā
Kitija Done Par teicamām sekmēm
Niklāvs Katlaps Par teicamām sekmēm
Katrīna Laukšteine Par teicamām sekmēm