Kurzemes reģiona konkursi (2015./2016.mācību gads)

Datums: 2016.gada 22.jūnijs

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets vai pasākums

Vieta

Markuss Bumbu

Lūkass Teofils Valcis

7.C

8.B

Konkurss "Algoritmiņš"

1.vieta

Rihards Konovalovs

Kristaps Lukjanovs

7.A

8.C

Konkurss "Algoritmiņš"

Atzinība

Lūkass Teofils Valcis

8.B

LiepU programmēšanas konkurss

1.vieta

Laima Grasmane

9.A

Skatuves  runas konkurss

1.vieta

Alise Dženifera Gudēna

9.B

Skatuves  runas konkurss

1.vieta

Aleta Betija Aniņa

Diāna Kraule

Einārs Pomerancis

Kate Štokmane

Katrīna Madara Stadgale

Laura Adamoviča

Maija Ziemele

Marģers Liepiņš

Marija Dūduma

Patrīcija Deimantoviča

Renārs Spinga

Sindija Dēklava

11.C

10.A

10.C

11.A

11.C

11.A

10.B

11.C

11.C

11.C

10.C

10.A

ES konkurss "Eiropas karnevāls"

1.vieta

Arta Gribēna

Daniels Saldenieks

Dāvis Petrovics

Elīna Jaunzeme

Gundars Veits

Ivo Popovs

Katrīne Neimane

Kārlis Džeriņš

Kristers Veiss

Māris Cērps

Rihards Leimants

Roberts Kalnītis

11.B

11.B

11.B

11.B

11.B

11.B

11.B

11.B

11.B

11.B

11.B

11.B

ES konkurss "Eiropas karnevāls"

2.vieta

Agate Pelnēna

Anete Roga

Annija Skārleta Ķergalve

Karīna Narubina

Kitija Dzeguze

Laura Proknere

Maija Gertsone

Marta Kārkliņa

11.C

12.A

10.B

12.A

12.A

11.C

11.A

11.A

Latvijas skolēnu Kurzemes reģiona sacensības basketbolā

2.vieta

Valts Liepiņš

12.C

LiepU programmēšanas konkurss

2.vieta

Justs Kurvins

12.C

Skatuves  runas konkurss

1.vieta