Kritiskā domāšana un argumentācija

Datums: 2017.gada 7.februāris

Mācību modulis: Kritiskā domāšana un argumentācija. Kā veidot pareizus argumentus. Argumentācijas nepieciešamība mūsdienu sabiedrībā (ikdienā, skolā, biznesa vidē, politikā). Kā izmantot debates lēmumu pieņemšanā (klases kolektīvā u.c.).

 

Mācību moduļa mērķis: Iepazīstināt skolotājus ar metodēm un paņēmieniem, kā attīstīt vienu no mūsdienās nepieciešamajām prasmēm – spēju argumentēti paust savu viedokli. Popularizēt debašu metodes izmantošanu jauniešu kritiskās domāšanas attīstībā.

 

Mācību saturs:

  1. Kritiskā domāšana un argumentācija.
  2. Argumentu veidošana. Veiksmīgas argumentācijas pamatprincipi.
  3. Argumentācija mācību procesā (argumentēta eseja, pārspriedums).
  4. Debašu pamats- pierādījumi. Darbs ar dažādiem izziņas avotiem un materiāliem.        

 

Mācību norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

 

Nodarbību apjoms: 8 stundas

 

Nodarbību vadītāji:

  • Ineta Drēže, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vēstures skoloja, biedrības „Debašu centrs” valdes priekšsēdētaja
  • Dace Groduma-Vīriņa, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, debašu trenere
  • Solvita Matvejeva, Raiņa Liepājas 6.vsk. angļu valodas skolotāja, debašu trenere
  • Maija Ročāne, O.Kalpaka Liepājas 15.vsk. valodas skolotāja, debašu trenere

 

Nodarbību dalībnieki: Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji

 

Plašāka informācija: rakstot uz e-pastu ludmila.molcanova@liepaja.edu.lv vai zvanot 63401524.