Klasvadības jautājumi

Datums: 2020.gada 9.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

 

Gunita Alondere
Mana nākotnes profesija
Idejas apraksts: Piedāvāju ieskatu, kā var rosināt un virzīt sarunu par skolēna ceļu uz savu profesiju, par ko būtu jāpadomā, lai izdarītu pareizo izvēli, pieņemot lēmumu, kur mācīties pēc 9.klases beigšanas.

 

Ārijs Orlovskis
”Ledus laušana” jeb klases sagatavošana grupu darbam
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā ar zīmējuma palīdzību sagatavot skolēnus kopīgam grupu darbam, radot brīvu darba atmosfēru, ievērojot tradicionālās stundas daļas.

 

Nora Serija 
Tavs ceļš uz panākumiem
Idejas apraksts: Klases stundu laikā skolēni meklē, sapņo, mērķē, iedvesmojas un tic sev, lai nonāktu pie atziņas, kas nepieciešams, lai sasniegtu panākumus. Dažādi paņēmieni, metodes, kas palīdz izvirzīt un sasniegt kaut mazāko mērķi.

 

Līga Tālberga
Portfolio
Idejas apraksts: Dalīšanās pieredzē par skolēna portfolio, kas veidots no 7. līdz 9. klasei / no 10. līdz 12. klasei, sadarbojoties ar klases audzinātāju.

 

Ināra Vilgerte
Mani ikdienas paradumi – manu mācību rezultātu ietekmētāji
Idejas apraksts: Klases audzinātājas redzējums, materiāli, kā skolēnam dažādos vecumposmos varētu palīdzēt paskatīties uz savu dienas plānojumu un mācīšanās paradumiem no malas, lai vajadzības gadījumā veiktu nepieciešamās korekcijas.