Klasvadības jautājumi

Datums: 2018.gada 2.oktobris

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 


Dace Groduma-Vīriņa
Patriotiskā audzināšana vidusskolas klasēs
Idejas apraksts: Sagatavota prezentācija par klases stundām, kas aktualizē patriotisma jautājumus. Prezentācija ietver divu klases stundu ("Mana Latvija", "Latvietis") materiālus.

Ārijs Orlovskis
”Ledus laušana” jeb klases sagatavošana grupu darbam
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā ar zīmējuma palīdzību sagatavot skolēnus kopīgam grupu darbam, radot brīvu darba atmosfēru, ievērojot tradicionālās stundas daļas.


Līga Tālberga
Portfolio
Idejas apraksts: Dalīšanās pieredzē par skolēna portfolio, kas veidots no 7. līdz 9. klasei / no 10. līdz 12. klasei, sadarbojoties ar klases audzinātāju.