Klasvadības jautājumi

Datums: 2020.gada 9.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

 

Gunita Alondere
Mana nākotnes profesija
Idejas apraksts: Piedāvāju ieskatu, kā var rosināt un virzīt sarunu par skolēna ceļu uz savu profesiju, par ko būtu jāpadomā, lai izdarītu pareizo izvēli, pieņemot lēmumu, kur mācīties pēc 9.klases beigšanas.

 

Līga Tālberga
Portfolio
Idejas apraksts: Dalīšanās pieredzē par skolēna portfolio, kas veidots no 7. līdz 9. klasei / no 10. līdz 12. klasei, sadarbojoties ar klases audzinātāju.