Karla Popera debate

Datums: 2016.gada 26.oktobris

Karla Popera debates nosauktas par godu aktīvam sabiedriskam darbiniekam un filozofam (Kārlis Raimunds Popers dzimis 28.07.1902. Bijis austriešu-britu filozofs un Londonas Ekonomikas skolas profesors). Karls Popers bija „atvērtās sabiedrības” idejas autors un uzskatīja, ka sabiedrības uzskatu maiņa, gūstot jaunu informāciju, nav nekas nosodāms.

Šo debašu formātu visbiežāk izmanto Ziemeļeiropas un Centrālāzijas skolās. Visbiežāk tieši ar Karla Popera formātu debatētāji uzsāk debatēt, jo formāts sevī ietver komandas sadarbību un spēju pielāgoties dažādiem apstākļiem. Uzsvars tiek likts uz toleranci, spēju skatīties no dažādiem punktiem uz problēmu, kritisko domāšanu un spēju tikt galā ar pretrunīgiem priekšlikumiem. Mērķis ir panākt debatētāja personīgo izaugsmi un attīstību. Tas sagatavošanās procesā ļauj tēmu izpētīt un izvērtēt no dažādiem skatupunktiem. Popera debašu formātā piedalās trīs cilvēku komandu pāri. Pēc izlozes viena komanda spēlē aizstāv apstiprinošo rezolūciju (tēmu), bet otra – noliedzošo. Nākamajā spēlē debatētāji aizstāv otru (pretējo) viedokli.

 

Debašu principi

  1. Debatēt, lai mācītos! – Mācīšanās ir svarīgāka par uzvaru. Debates ir paredzētas, lai apgūtu modernā un demokrātiskā sabiedrībā nepieciešamās iemaņas.
  2. Debatēt, ievērojot godīgumu! – Godīgums ir pamats visam, kas notiek debatēs. Kā darbība debates izriet no cilvēciskas zinātkāres. Patiesības meklējumos debatētājiem ir jābūt godīgiem argumentos, pierādījumu izmantošanā un izjautāšanas atbildēs.
  3. Debatēt ar cieņu! – Debates diskusija nenotiek par personībām, bet gan par idejām. Nedrīkst noniecināt personu tikai tāpēc, ka tai ir atšķirīgs viedoklis.

 

Karla Popera debates formāts

 

 runataju_pienakumi

Karla Popera debates telpas izkārtojums

 

kp_izkartojums