Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Jaunrades iespējas skolā

Datums: 2018.gada 17.oktobris

Tēmu loks

 

Izglītota persona ir darītājs – darošs domātājs jeb domājošs darītājs – kurš mācās, lai darītu, un dara, lai mācītos. Maikls Fulans (Fullan, 2015) savā esejā Izglītība ar PLUS zīmi (Education PLUS), runā par ētisko uzņēmējspēju (Ethical Entrepreneuralism), kas paplašina tradicionālo uzņēmējspējas jēdzienu uz spēju ieraudzīt un risināt kompleksas personīgas un sociālas problēmas gan vietējā, gan globālā mērogā, lai radītu jaunas idejas un vadītu šīs idejas uz rīcību. Pieredzes darbnīcā ar praktiskiem piemēriem soli pa solim izsekosim, kā ikdienas mācību darbā varam nonākt līdz jaunradei un kā klases priekšnesums kļūst par jaunrades procesa gala rezultātu. Darba tikums ir jaunrades procesa pamatā, tādēļ katra skolēna roku un prāta darinājumi kļūst par stūrakmeni radošas personības attīstībā. Dalīsimies pieredzē, kā skolēnu pašu rokām veidotais rada impulsu jaunradei.

 

Pārrunājamie jautājumi

 

Kā saskatīt un izmantot jaunrades iespējas ikdienas mācību procesā?
Kuras jaunrades iespējas ārpusstundu darbā veicina piederības izjūtas veidošanos savai skolai?
Vai moderni ko mūsdienu skolā radīt pašu rokām?
Kā garīgo vērtību jaunrades procesā skolā iesaistās skolēni un skolotāji?