Ģimnāzijas rakstu ideja

Datums: 2013.gada 1.janvāris

Ģimnāzijas raksti Nr.9

 

Ģimnāzijas raksti Nr.8  Ģimnāzijas raksti Nr.7  Ģimnāzijas raksti Nr.6  Ģimnāzijas raksti Nr.5

 

Ģimnāzijas raksti Nr.4  Ģimnāzijas raksti Nr.3  Ģimnāzijas raksti Nr.2  Ģimnāzijas raksti Nr.1

 

Ideja 

Ģimnāzijas rakstu ideja

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI NR.1

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI NR.2

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI NR.3

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI NR.4

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI NR.5

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI NR.6

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI NR.7

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI NR.8

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI NR.9

 

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas izdevums “Ģimnāzijas raksti”  ISSN 2592-9089    

Dizains: Addiction

 

Turpinājumizdevums. Iznāk kopš 2013.gada. Krājuma sākotnējā iecere bija apkopot aktuālās skolēnu, zinātniskās pētniecības darbu autoru, publikācijas, 3.krājums bija veltījums skolas 95.gadu jubilejai, caur skolas vērtību – ATBILDĪBA, LEPNUMS, GODS, VIENOTĪBA – prizmu raugoties. Taču šobrīd tiek pilnveidota tā iecere, kuru aizsāka 2.krājums – atbalsot skolas konferenču “Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse” (līdz 2018.gadam) un “Spekkes lasījumi” saturiskos lokus.

 

Par rakstu autoriem aicināti būt skolēniskolotājivecākiabsolventi un citi interesenti.

 

Ja ir vēlēšanās iegūt kādu skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” krājumu, nepieciešams sazināties ar krājuma sastādītāju Kristīni Rozi, rakstot uz e-pastu kristine.roze@liepaja.edu.lv