6.rakstu krājums (2018)

Datums: 2018.gada 13.jūnijs

Ģimnāzijas raksti Nr.8  Ģimnāzijas raksti Nr.7  Ģimnāzijas raksti Nr.6  Ģimnāzijas raksti Nr.5

 

Ģimnāzijas raksti Nr.4  Ģimnāzijas raksti Nr.3  Ģimnāzijas raksti Nr.2  Ģimnāzijas raksti Nr.1 

  

Ideja 

 

Skolas izdevuma ĢIMNĀZIJAS RAKSTI 6.krājums tematiski sabalsojas ar 3.konferenci „Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse”, kas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā tiek rīkota reizi 2 gados.

 

2018.gada rudenī plānotajā konferencē iecerēts rosināt sarunas pedagogu, skolēnu un vecāku vidū par laikmeta diktētām aktualitātēm – izmaiņām mācību saturā un pieejā mācībās.

 

Ceram, ka domu ierosinātāja loma būs arī 25 rakstu autoru – skolēnu, pedagogu, vecāku, absolventu, izglītības jomas ekspertu – paustajiem viedokļiem par dažādiem skolas dzīves aspektiem.

 

Lai neapsīkst vēlme un entuziasms piedalīties iespējām bagātajā skolas tapšanas procesā par labu un efektīvu skolu!

 

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI. 6.KRĀJUMS

Saturs

 

 • Mārīte Seile. Labas skolas meklējumi

 

Izglītība – visiem?

 • Paula Lūcija Agloniete. Vai skolēni ir gatavi izglītības sistēmas maiņai?
 • Sāra Marta Golta. Kā izvēlēties skolu, kurā mācīties?
 • Aleksis Paraka. Mācība, bez kuras progress nav iespējams
 • Dāniels Makoveckis. Valodas barjeras pārvarēšana
 • Arturs Atvars. Mans ceļš uz ķīmijas virsotnēm
 • Elīna Zīverte. Ķīmija – nenovērtēta mācību stunda
 • Gaļina Šestakova. Ģēniji nekrīt no debesīm jeb zinātniski pētnieciskā darbība ar talantīgiem skolēniem

 

Digitālais laikmets skolā

 • Veronika Zalcmane, Sintija Grosberga. Vai telefoni apdraud skolēnus?
 • Mērija Megija Zabe. Digitālais laikmets un tā nodarītais kaitējums šodien
 • Vineta Tomsone. Digitālās prasmes nākotnes karjerai
 • Gunita Alondere. Skolēns un tehnoloģijas vecāku skatījumā
 • Elizabete Sirotina. Komunikācija e-vidē

  

Jaunrades iespējas skolā

 • Diāna Matisone. Dinamiskā pauze un tās ietekme uz skolēnu darbu mācību stundās
 • Marks Grantiņš, Martins Heize. Kā skolēnam sevi radoši pilnveidot?
 • Natālija Pūce. Zelta kora zelta stundas
 • Zane Sproģe. Vai viegli būt jaunam … skolotājam?
 • Daiga Muižule. Par to, kas vērtīgs
 • Linda Zulmane. Radošuma ABC 

 

Starpdisciplinārā pieeja mācību procesā

 • Dace Groduma-Vīriņa. Redzēt tālāk, domā plašāk
 • Vintra Braša. Valstij bez kultūras nav nākotnes
 • Ludmila Seredina. Kopīga ideja vieno

 

Pašvadīta mācīšanās

 • Renārs Spinga. No kopas līdz komandai: 12.C klases pieredze
 • Dagnija Deimante. Kas es esmu un uz kurieni eju?
 • Sandra Šulme. Pašnovērtēšanas iespējas skolēna izaugsmei

 

Saistītie raksti