3.rakstu krājums (2015)

Datums: 2015.gada 5.marts

Ģimnāzijas raksti Nr.8  Ģimnāzijas raksti Nr.7  Ģimnāzijas raksti Nr.6  Ģimnāzijas raksti Nr.5

 

Ģimnāzijas raksti Nr.4  Ģimnāzijas raksti Nr.3  Ģimnāzijas raksti Nr.2  Ģimnāzijas raksti Nr.1 

 

Ideja 

 

Krājuma tematiskā ievirze – skola mūsdienu sabiedrībā: skats no ārpuses un iekšpuses. Par godu skolas 95 gadu jubilejai un salidojumam 2015.gada maijā šim faktam ĢIMNĀZIJAS RAKSTU 3.krājums veltīts skolas dzīvei dažādos aspektos, gan pievēršot uzmanību aktuāliem jautājumiem mūsdienu izglītošanās procesā, gan ēkas Ausekļa 9 īpašajam mikrokosmam. Skolēni, skolotāji un absolventi bija īpaši aicināti raksta tēmai izvēlēties kādu no četriem nu jau skolas absolventu sen nominētiem, bet skolas dzīvi joprojām raksturojošiem atslēgas vārdiem – ATBILDĪBA, LEPNUMS, GODS, VIENOTĪBA – un rakstā atklāt savu redzējumu par tā izpausmēm, vēlamām vai esošām, skolas ikdienā.

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI. 3.KRĀJUMS

Saturs

 

 • Ina Druviete.Izglītība Liepājai, Latvijai, pasaulei
 • Līvis Lāma. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija – starp indivīdu un kopienu

 

GODS

 • Ilma Gūža. Liepājas Valsts 1.ģimnāzija: ceļa sākums
 • Austris Krauja.Ģimnāzijas paidagogi laika griežos.
 • Ralfs Ķedže. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas bijušais matemātikas skolotājs Pēteris Kalniņš
 • Normunds Dzintars.Sarunas par laiku ar Emīliju Celmiņu
 • Dagnija Šimanska. „Te mana skola, te manas mājas”
 • Signe Berga. Mūžs, kas dzīvots darbam

 

VIENOTĪBA

 • Alise Tīdena. Spēks ir komandā! 1,2,3, aiziet!
 • Žaneta Flaksa.Vienoti karjeras izglītībā: klases audzinātāja pieredze
 • Jurģis Krugļikovs. Vienot(r)ība

 

ATBILDĪBA

 • Andris Dubrovskis.Svešvalodas mūsdienu skolā: ko saglabāt, ko mainīt?
 • Vineta Tomsone. Patstāvīgās mācīšanās prasmes
 • Anda Kuduma.Lasīšana un rakstīšana – domāšanas procesa pamats
 • Anete Baltiņa. Mūsdienu skolēns un atbildība par savu izglītību
 • Elvita Gēce. Skolas ieguldījums manā nākotnē.
 • Biruta Sūnaite.Krievu valoda – mūsdienīgi, interesanti un aizraujoši
 • Līga Kone. Debates – sevis attīstīšana un pilnveidošana
 • Lora Priedola.Mācāmies sadzīvot

 

LEPNUMS

 • Dace Groduma – Vīriņa, Vintra Braša. Skolas atbalsta biedrība „Pirmā skola”
 • Renārs Kairis. Liepājas Valsts 1.ģimnāzija – mana skola
 • Edgars Pankratovs. Skolas vide
 • Diāna Vereščagina. Mans ceļš līdz 1.vietas iegūšanai valstī publiskās runas konkursā
 • Anete Roga, Karīna Narubina. Liepājas 1. vidusskolas sporta vēstures nozīmīgākās lappuses
 • Māra Tamuža. Ko man (ne)iemācīja mani skolotāji?

 

Saistītie raksti

 

3.rakstu krājums (2015)