Diskusija ar skolotājiem pie tējas tases

Datums: 2022.gada 14.decembris Autors: Līva Katrīna Deksne

logojaunatneslietas_0

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas projekta “Kontakts“ ietvaros 1.decembrī  skolēnu parlaments rīkoja diskusiju pēcpusdienu skolotājiem “Pusaudzis skolotājam “ZOOM OUT”, kuras mērķis bija skolotājiem sniegt atgriezenisko saiti par skolēnu sajūtām un labbūtību mūsu skolā un izzināt skolotāju viedokli. Diskusijas laikā brīvā atmosfērā, veicot dažādas aktivitātes, tika izzinātas skolotāju sajūtas, kas izrādījās, ļoti biezī sakrita ar mūsu, skolēnu sajūtām. Viens no svarīgākajiem jautājumiem šajā sarunā bija jautājums par to, kas jāņem vērā, lai uzlabotos skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecības.

 

Visiem, kas piedalījās šajā pasākumā, īpaši saistošs bija diskusijas aplis, kurā gan skolotāji, gan skolēnu parlamenta pārstāvji izteicās par to, kas skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecībās ir svarīgs un ko svarīgi ņemt vērā, lai tās uzlabotos. Izskanēja dažādi viedokļi, taču galvenā iegūtā atziņa ir - atcerēsimies, ka mēs visi esam cilvēki un visu var atrisināt komunicējot.

 

Pasākuma noslēgumā skolotāji saņēma skolēnu rakstītās vēstulītes, kurās gan daudz paldies vārdu, gan ieteikumu;  visi draudzīgi rakstīja labbūtības vēlējumus skolas skolēniem un darbiniekiem un,  protams, cienājās ar tēju un našķiem.