Digitālais laikmets skolā

Datums: 2018.gada 17.oktobris

Tēmu loks

 

Tehnoloģijas mācību procesā pirmkārt un galvenokārt jāizmanto kā domāšanas, saziņas, problēmu risināšanas, informācijas ieguves un apstrādes rīki. Tas nozīmē to, ka informācijas un komunikāciju tehnoloģiju prasmju apguve nav vienīgi un galvenokārt informātikas skolotāja atbildība. Pieredzes darbnīcā dalībniekiem tiks dota iespēja aplūkot digitilizācijas procesus no dažādiem aspektiem, to ietekmi uz sabiedrību. Būs iespēja diskutēt, analizēt un izvērtēt tehnoloģiju lietojuma nozīmīgumu mācību procesā, ietekmi uz skolēna kā personības izaugsmi. Runāsim arī par personības gatavību mainīties līdzi laikam, pieņemot jaunus izaicinājumus digitilizācijas laikmetā.

 

Pārrunājamie jautājumi

 

Kā skolēns un skolotājs jūtas informācijas sabiedrībā?
Kāda ir veiksmīga komunikācija e-vidē klases dzīvē?
Vai digitālo prasmju apguve mācību stundās uzlabo mācīšanās kvalitāti?
Kādus ieguvumus un apdraudējumus tehnoloģiju izmantojumā saskata skolēnu vecāki?