Debates mācību procesā

Datums: 2016.gada 26.oktobris

Debates attīsta iemaņas, kas skolēniem noderēs turpmākajā dzīvē. Debates māca kritiskāk domāt par apkārtējo pasauli, par apkārt notiekošo. Tās rosina aplūkot dažādus jautājumus no dažādām pusēm, apšaubīt pieņēmumus, pētīt un analizēt faktu materiālus, izstrādāt loģiskus un pamatotus argumentus citu pārliecināšanai.

 

Debates attīsta vairākas prasmes:

  • Kritiskās domāšanas prasme

Domu un ideju formulēšanas, identificēšanas, noskaidrošanas un pamatošanas process.

  • Pētniecības prasme

Liecību un informācijas vākšana un pētīšana.

  • Organizēšanas prasme

Argumentu organizēšana efektīvā runā.

  • Klausīšanās un pierakstīšanas prasme

Nedzirdot vai nesaprotot oponenta argumentu, nav iespējama sekmīga tā atspēkošana.

  • Publiskās uzstāšanās prasme

Nozīmīga prasme, kas sevī ietver valodas prasmes, ķermeņa valodu, acu kontakta uzturēšanu, uzmanības pievēršanu un noturēšanu.