Debates - kritiskās domāšanas prasmju apguve un izmantošana mūsdienīgā mācību procesā

Datums: 2017.gada 7.februāris

Debates – kritiskās domāšanas prasmju apguve un  izmantošana mūsdienīgā mācību procesā.

 

Mācību modulis: Debates – kritiskās domāšanas metodes apguves instruments. Debate kā metode.

 

Mācību moduļa mērķis: popularizēt debates, kā iespēju attīstīt skolēnos daudzpusīgas prasmes:

 • mācīt būt iecietīgiem un cienīt citu uzskatus,
 • attīstīt kritisko un analītisko domāšanu,
 • uzlabot komunikācijas spēju un prasmi klausīties,
 • mācīt strādāt ar dažādiem izziņas avotiem un materiāliem, veicot pētīšanas darbu,
 • attīstīt materiālu un ideju organizēšanas prasmi,
 • attīstīt publiskās runas spējas, māku pārliecināt savus klausītājus,
 • iepazīstināt skolotājus ar debašu metodes pielietošanu mācību stundās.

 

Mācību saturs:

 1. Ievads debatēs. Kas ir debates? Kāpēc mēs debatējam?
 2. Debašu pamatprincipi. Debašu veidi.
 3. Debates un kritiskā domāšana.
 4. Vai mākam kritiski izvērtēt informāciju?
 5. Debašu metodes izmantošana mācību stundās.

 

Mācību norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

 

Nodarbību apjoms: 8 stundas

 

Nodarbību vadītāji:

 • Ineta Drēže, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vēstures skoloja, biedrības „Debašu centrs” valdes priekšsēdētaja
 • Dace Groduma-Vīriņa, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, debašu trenere
 • Solvita Matvejeva, Raiņa Liepājas 6.vsk. angļu valodas skolotāja, debašu trenere
 • Maija Ročāne, O.Kalpaka Liepājas 15.vsk. valodas skolotāja, debašu trenere

 

Nodarbību dalībnieki: mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji

 

Plašāka informācija: rakstot uz e-pastu ludmila.molcanova@liepaja.edu.lv vai zvanot 63401524.