7.-9.klases sasniegumi (2014./2015.m.g.)

Datums: 2015.gada 1.jūnijs

1.

Elīnai Esterei Slišānei

7.a

par 1.vietu skolas, atzinību pilsētas izteiksmīgās runas konkursā krievu val., 2.vietu skolas, atzinību pilsētas izteiksmīgās lasīšanas konkursā angļu val. un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

2.

Arturam Ziemelim

7.a

par 3.vietu skolas izteiksmīgās lasīšanas konkursā angļu val. un 1.vietu pilsētas skolu sacensībās volejbolā

3.

Deizijai Eičinai

7.a

par 2.vietu skolas, 3.vietu pilsētas izteiksmīgās lasīšanas konkursā krievu val, 3.vietu skolas matemātikas un vizuālās mākslas olimpiādēs un teicamām sekmēm un titulu “Labākā mācībās 7.a klasē” 2014./2015.m.g.

4.

Agatei Sproģei

7.a

par 2.vietu skolas un atzinību pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē

5.

Anetei Freibergai

 

par 3.vietu skolas izteiksmīgās lasīšanas konkursā krievu val.

6.

Luīzei Briedei

7.a

par 1.vietu pilsētas skolu sacensībās basketbolā

7.

Annai Auptmanei

7.a

par 1.vietu pilsētas skolu sacensībās basketbolā un  labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

8.

Džuljetai Babajanai

7.a

par 1.vietu pilsētas skolu sacensībās basketbolā

9.

Akselai Ķepalei

7.a

par 1.vietu pilsētas skolu sacensībās basketbolā

10.

Martai Bažejevai

7.b

par 1.vietu skolas skatuves runas konkursā, 2.vietu skolas, 2.vietu pilsētas latviešu valodas un literatūras, 2.vietu skolas matemātikas, 3.vietu skolas ģeogrāfijas olimpiādēs un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

11.

Elīnai Surkovai

7.b

par 2.vietu skolas, 2.vietu pilsētas izteiksmīgās lasīšanas konkursā krievu val., 2.vietu skolas ģeogrāfijas olimpiādē un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

12.

Ričardam Dāvim Kalniņam

7.b

par 3.vietu skolas izteiksmīgās lasīšanas konkursā krievu val.

13.

Lūkasam Teofilam Valcim

7.b

par 1.vietu skolas, 2.vietu pilsētas matemātikas 1.vietu skolas, atzinību pilsētas latv.val. un lit.,  1.vietu skolas, 2.vietu pilsētas ģeogrāfijas, 2.vietu pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs, 1.vietu pilsētas dabaszinību, 2.vietu pilsētas informātikas, 3.vietu pilsētas programmēšanas konkursos un teicamām sekmēm, un  titulu “Labākais mācībās 7.b klasē” 2014./2015.m.g.

14.

Gustavam Grasim

7.b

par 2.vietu skolas, atzinību pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

15.

Katrīnai Viltrakei

7.b

par 3.vietu skolas vizuālās mākslas olimpiādē, 2.vietu pilsētas informātikas konkursā un aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

16.

Kristīnei Dudukai

7.b

par 2.vietu skolas, 3.vietu pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē

17.

Rūdolfam Saulkalnam

7.b

par 3.vietu skolas vizuālās mākslas olimpiādē

18.

Kristeram Kārlim Skābem

7.b

par atzinību pilsētas informātikas konkursā

19.

Tabitai Balodei

7.c

par 1.vietu skolas, 2.vietu pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē sasniegumiem Liepājas BJC zīmējumu konkursā “Mana Latvija”

20.

Sanijai Rozei

7.c

par sasniegumiem Liepājas BJC zīmējumu konkursā “Mana Latvija” un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

21.

Anastasijai Antonovai

7.c

par 1.vietu skolas un 1.vietu pilsētas izteiksmīgās lasīšanas konkursā krievu val. un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

22.

Anetei Zulmanei

7.c

par 3.vietu skolas izteiksmīgās lasīšanas konkursā krievu val.un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

23.

Denisam Stradiņam

7.c

par 3.vietu skolas izteiksmīgās lasīšanas konkursā krievu val.

24.

Ģirtam Francim Ziemelim

7.c

par1.vietu skolas, 2.vietu pilsētas izteiksmīgās lasīšanas konkursā angļu val.

25.

Markum Briškam

7.c

par 3.vietu skolas ģeogrāfijas olimpiādē un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

26.

Kristapam Lukjanovam

7.c

par 3.vietu skolas latviešu val. un literatūras olimpiādē un 3.vietu pilsētas informātikas konkursā

27.

Martai Maisiņai

7.c

par 1.vietu skolas, 1.vietu pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

28.

Kristapam Slūkam

7.c

par 3.vietu pilsētas informātikas konkursā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

29.

Anetei Zaukai

7.c

 par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

30.

Laimai Grasmanei

8.a

par 2.vietu skolas skatuves runas konkursā “Manas sirds dzeja”

31.

Aivai Tālbergai

8.a

par 1.vietu skolas, 3.vietu pilsētas latviešu val.un literatūras olimpiādē, 2.vietu pilsētas projektu lasījumos, 3.vietu valsts konkursā “Vēsture ap mums” un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

32.

Ričardam Mežim

8.a

par 2.vietu skolas, 1.vietu pilsētas krievu valodas olimpiādē un atzinību pilsētas informātikas konkursā

33.

Izabellai Ozolai

8.a

par 2.vietu skolas, 2.vietu pilsētas angļu valodas olimpiādē un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

34.

Albertam Mihņenokam

8.a

par 2.vietu skolas skatuves runas konkursā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

35.

Vikai Viktorijai Kreitālei

8.a

par 3.vietu skolas, 2.vietu pilsētas mājturības un tehnoloģiju, 2.vietu skolas matemātikas olimpiādēs, 3.vietu pilsētas projektu lasījumos, un labām un teicamām sekmēm, titulu “Labākā mācībās 8.a klasē” un aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols” 2014./2015.m.g.

36.

Laurai  Megijai Tilibai

8.a

par 1.vietu pilsētas projektu lasījumos un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

37.

Martai Tirkovskai

8.a

par 1.vietu pilsētas projektu lasījumos un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

38.

Renātei Kautiņai

8.a

par 2.vietu pilsētas projektu lasījumos

39.

Valteram Poriņam

8.a

par 1.vietu pilsētas un Kurzemes reģiona un 2.vietu Latvijas skolēnu 68.spartakiādē basketbolā

40.

Uvim Vārnam

8.a

par 1.vietu pilsētas un Kurzemes reģiona un 2.vietu Latvijas skolēnu 68.spartakiādē basketbolā

41.

Kristianam Āreniekam

8.a

par 1.vietu pilsētas un Kurzemes reģiona un 2.vietu Latvijas skolēnu 68.spartakiādē basketbolā

42.

Rebekai Ozolniecei

8.a

par 1.vietu pilsētas skolu sacensībās Rudens krosā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

43.

Jēkabam Locikam

8.b

par atzinību pilsētas vizuālās mākslas konkursā

44.

Robertam Lankam

8.b

par 3.vietu skolas, 3.vietu pilsētas latviešu valodas un literatūras, 1.vietu skolas, 2.vietu pilsētas angļu valodas olimpiādēs un 3.vietu pilsētas dabaszinību konkursā, labām un teicamām sekmēm un titulu “Labākais mācībās 8.b klasē” 2014./2015.m.g.

45.

Arturam Atvaram

8.b

par 1.vietu skolas, 1.vietu pilsētas krievu valodas olimpiādē un 3.vietu pilsētas dabaszinību konkursā

46.

Endijai Daņiļukai

8.b

par 2.vietu skolas, 2.vietu pilsētas krievu valodas olimpiādē, 2.vietu skolas publiskās runas konkursā krievu valodā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

47.

Aivitai Šmiukšei

8.b

par 3.vietu skolas, 2.vietu pilsētas angļu valodas olimpiādē un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

48.

Elizabetei Rumakai

8.b

par 2.vietu pilsētas angļu valodas olimpiādē

49.

Asnatei Ildzei Eglei

8.b

par 1.vietu skolas, atzinību pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē

50.

Alisei Dženiferai Gudēnai

8.b

par 3.vietu pilsētas skatuves runas konkursā, atzinību pilsētas projektu lasījumos un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

51.

Elizabetei Aigarei

8.b

par atzinību pilsētas projektu lasījumos

52.

Rebekai Zariņai

8.b

par 2.vietu skolas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

53.

Rūdolfam Dreimanim

8.b

par 1.vietu pilsētas un Kurzemes reģiona un 2.vietu Latvijas skolēnu 68.spartakiādē basketbolā

54.

Rūdolfam Poriņam

8.b

par 1.vietu pilsētas un Kurzemes reģiona un 2.vietu Latvijas skolēnu 68.spartakiādē basketbolā

55.

Elzai Indrai Enkuzenai

8.c

par 2.vietu skolas, atzinību pilsētas latviešu valodas un literatūras,1.vietu skolas, atzinību pilsētas matemātikas, 3.vietu skolas mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs, 1.vietu pilsētas dabaszinību konkursā un labām un teicamām sekmēm, un titulu “Labākā mācībās 8.c klasē”, un aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols” 2014./2015.m.g.

56.

Danielam Kūlainim

8.c

par 1.vietu skolas, 1.vietu pilsētas, 1.vietu Kurzemes vācu valodas olimpiādē un 1.vietu pilsētas skolu sacensībās basketbolā

57.

Dāvim Kristapam Aigaram

8.c

par 1.vietu pilsētas angļu valodas olimpiādē

58.

Edītei Tučinai

8.c

par 3.vietu skolas vizuālās mākslas olimpiādē un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

59.

Tomasam Antonovičam

8.c

par 1.vietu pilsētas projektu lasījumos

60.

Diānai Matisonei

8.c

par 2.vietu pilsētas projektu lasījumos

61.

Montai Leščei

8.c

par panākumiem starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Lidice”

62.

Artim Lazdeniekam

8.c

par 1.vietu pilsētas un Kurzemes reģiona un 2.vietu Latvijas skolēnu 68.spartakiādē basketbolā

63.

Rojam Pukam

8.c

par 2.vietu pilsētas skolu sacensībās  Rudens krosā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

64.

Kristīnei Nazarovai

8.c

par 1.vietu pilsētas skolu sacensībās basketbolā

65.

Leldei Norenbergai

8.d

par 3.vietu skolas krievu valodas olimpiādē un labām un teicamām sekmēm, un titulu “labākā mācībās 8.d klasē” 2014./2015.m.g.

66.

Silvai Bišofai

8.d

par 2.vietu skolas matemātikas olimpiādē, atzinību pilsētas projektu lasījumos un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

67.

Dāvidam Lubiņam

8.d

par 1.vietu pilsētas dabaszinību konkursā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

68.

Linardam Katlapam

8.d

par 1.vietu pilsētas un Kurzemes reģiona un 2.vietu Latvijas skolēnu 68.spartakiādē basketbolā

69.

Matīsam Katlapam

8.d

par 1.vietu pilsētas un Kurzemes reģiona un 2.vietu Latvijas skolēnu 68.spartakiādē basketbolā

70.

Mārtiņam Vilsonam

9.a

par panākumiem Liepājas BJC zīmējumu konkursā “Mana Latvija”

71.

Lainei Freimanei

9.a

par 1.vietu skolas latviešu valodas, 1.vietu skolas, 1.vietu pilsētas krievu valodas olimpiādēs un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

72.

Renāram Spingam

9.a

par 2.vietu skolas, atzinību pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 1.vietu pilsētas un Kurzemes reģiona un 2.vietu Latvijas skolēnu 68.spartakiādē basketbolā un labām un teicamām sekmēm, un aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols” 2014./2015.m.g.

73.

Paulam Ērikam Ozoliņam

9.a

par 3.vietu skolas vēstures olimpiādē un labām un teicamām sekmēm, un titulu “Labākais mācībās 9.a klasē” 2014./2015.m.g.

74.

Monikai Varakušinai

9.a

par 2.vietu skolas publiskās runas konkursā krievu valodā, labām un teicamām sekmēm un teicamu skolēnu līdzpārvaldes “Kodols” prezidentes pienākumu veikšanu 2014./2015.m.g.

75.

Robertam Jaunskalžem

9.a

par 1.vietu skolas, 2.vietu pilsētas matemātikas olimpiādē un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

76.

Eduardam Bergsonam

9.a

par 3.vietu pilsētas dabaszinību konkursā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

77.

Valtam Urbanovičam

9.a

par 3.vietu pilsētas fizikas olimpiādē un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

78.

Laurai Tintei

9.b

par 3.vietu skolas matemātikas olimpiādē, 2.vietu skolas skatuves runas konkursā “Manas sirds dzeja” un labām un teicamām sekmēm, un titulu “Labākā mācībās 9.b klasē” 2014./2015.m.g.

79.

Ādolfijai Ievai Litavniecei

9.b

par 1.vietu skolas, atzinību pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē

80.

Annijai Skārletai Ķergalvei

9.b

par 1.vietu pilsētas sacensībās basketbolā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

81.

Elvim Bekmanim

9.b

par 2.vietu skolas matemātikas olimpiādē un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

82.

Maijai Ziemelei

9.c

par 1.vietu skolas, 2.vietu pilsētas vēstures, 2.vietu skolas bioloģijas olimpiādēs, 1.vietu skolas publiskās runas konkursā angļu val.,1.vietu skolas skatuves runas konkursā “Manas sirds dzeja”, 1.vietu pilsētas biloģijas, 1.vietu pilsētas dabaszinību konkursos, teicamām sekmēm un titulu “Labākā mācībās 9.c klasē”, un un aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols” 2014./2015.m.g.

83.

Elmāram Pomerancim

9.c

par 2.vietu skolas publiskās runas konkursā angļu val., 3.vietu skolas, atzinību pilsētas skatuves runas konkursos, 2.vietu Nacionālajā debašu turnīrā angļu valodā un labām un teicamām sekmēm,  un aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols” 2014./2015.m.g.

84.

Evelīnai Karplei

9.c

par 3.vietu skolas bioloģijas, 2.vietu skolas vēstures olimpiādēs, panākumiem Liepājas BJC zīmējumu konkursā “Mana Latvija”

85.

Diānai Kraulei

9.c

par 3.vietu skolas latviešu valodas un literatūras olimpiādē un labām un teicamām sekmēm, un aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols” 2014./2015.m.g.

86.

Katrīnai Gorevai

9.c

par 3.vietu skolas krievu valodas olimpiādē, 3.vietu pilsētas dabaszinību konkursā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

87.

Amandai Kleinai

9.c

par 1.vietu skolas publiskās runas konkursā krievu valodā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

88.

Eduardam Andersonam

9.c

par 3.vietu skolas publiskās runas konkursā angļu valodā

89.

Evijai Bunkai

9.c

par 2.vietu skolas vizuālās mākslas olimpiādē

90.

Robertam Paulam Miķelsonam

9.c

par 3.vietu skolas vizuālās mākslas olimpiādē

91.

Viktorijai Osipenko

9.c

par 1.vietu skolas bioloģijas olimpiādē, 1.vietu pilsētas dabaszinību konkursā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

92.

Kristapam Līdumam

9.c

par 2.vietu pilsētas sacensībās florbolā

93.

Rolandam Freimanim

7.a

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

94.

Nikolai Rupertei

7.a

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

95.

Katrīnai Šeidlerei

7.a

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

96.

Madarai Aboliņai –Ābolai

7.b

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

97.

Katrīnai Lasmanei

7.b

par 2.vietu pilsētas skolu sacensībās Rudens krosā  un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

98.

Elīnai Libķenai

7.b

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

99.

Robertai Iesalniecei

7.b

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

100.

Sanitai Rozei

7.c

par labām un teicamām sekmēm un titulu “Labākā mācībās 7.c klasē” 2014./2015.m.g.

101.

Žanetei Markovai

7.c

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

102.

Elizabetei Preisai

7.c

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

103.

Rebekai Sudmalei

8.a

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

104.

Evertam Žvagiņam

8.a

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

105.

Zanei Biteniecei

8.b

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

106.

Torijai Račei

8.b

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

107.

Elīzai Barakai

8.b

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

108.

Anetei Zelčai

8.c

par labām un teicamām sekmēm un aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”2014./2015.m.g.

109.

Kristai Kīnai

9.a

par labām un teicamām sekmēm un aktīvu darbību skolēnu līdzpārvaldē “Kodols” 2014./2015.m.g.

110.

Ilvai Birzgalei

9.b

par 1.vietu pilsētas skolu sacensībās basketbolā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

111.

Ilzei Birzgalei

9.b

par 1.vietu pilsētas skolu sacensībās basketbolā un labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

112.

Ingai Birzgalei

9.b

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

113.

Noranam Ķepalam

9.b

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

114.

Samantai Lieģei

9.b

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

115.

Paulai Naļivaiko

9.b

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

116.

Elizabetei Babajanai

9.c

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

117.

Nikijai Audarai

9.c

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

118.

Žanetei Ozolniecei

9.c

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

119.

Aleksai Kaļķei

9.c

par labām un teicamām sekmēm 2014./2015.m.g.

120.

Enijai Kristiānai Grabovskai

9.a

par aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

121.

Elizabetei Balodei

9.a

par aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

122.

Felicitai Skvorcovai

9.a

par aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

123.

Elisei Ozolai

7.b

par aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

124.

Ingaram Lībim

9.c

par 1.vietu pilsētas skolu sacensībās basketbolā