2019./2020.mācību gads

Datums: 2020.gada 7.aprīlis

 Zinātņu nozare

Darba nosaukums

Autora vārds, uzvārds

Klase

Darba vadītājs

Rezultāti

HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES

Речевое поведение носителя русского языка в ситуации общения с иностранцем (на примере старшеклассников города Лиепаи)

Arina Čičko

11.D

Gaļina Šestakova

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 1.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 11.izglītojamo zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 1.pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 44.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci

HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES

Прецедентные имена в сознании носителей русского и латышского языков (опыт составления словарных статей к словарю прецедентных имён для учебных пособий по РКИ)

Ieva Mažeika,

Veronika Jociene

11.B

Gaļina Šestakova

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 1.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 11.izglītojamo zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 1.pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 44.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci

HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES

Libķenu dzimtas mājas Ulmalē

 

Elīna Libķena

12.C

Baiba Mackiala

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 2.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 11.izglītojamo zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 1.pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 44.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci

INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

Virtuālā realitāte un tās lietojumi

Juris Ozoliņš

11.C

Vineta Tomsone

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 1.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 11.izglītojamo zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 1.pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 44.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 1.pakāpe

SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Atmiņas uzlabošanas iespējas ar treniņa palīdzību

Agneta Plāciņa

11.B

Aiga Jaunskalže

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 1.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 11.izglītojamo zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 2.pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 44.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 1.pakāpe

SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Virtuālās realitātes iespējas mācību priekšmetā -  bioloģijā

Estere Juzupa

11.B

Māris Gulbis

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 3.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 11.izglītojamo zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 2.pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 44.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci

MEDICĪNA UN VESELĪBAS ZINĀTNES

Jauniešu dienas režīma un personības īpašību ietekme uz Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klašu skolēnu mācību rezultātiem

Undīne Una Heidemane

11.B

Aiga Jaunskalže

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 2.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 11.izglītojamo zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 3.pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 44.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci

DABASZINĀTNES

Bentosa bezmugurkaulnieku izpēte Virgas upē

Anete Zauka

12.B

Lilita Lepse

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 3.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 11.izglītojamo zinātniskās pētniecības darbu konferenci- atzinība