2018./2019.mācību gads

Datums: 2019.gada 15.janvāris

 Zinātņu nozare

Darba nosaukums

Autora vārds, uzvārds

Klase

Darba vadītājs

Rezultāti

DABASZINĀTNES

Vispārīgās relativitātes principu izpēte un ķermeņa kustības modelējums gravitācijas laukā

Anete Zulmane

11.C

Uldis Žaimis

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 1.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 10.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci- 1.pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 43.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci

INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

Ultraskaņas ierīces pielietojums materiāla attīrīšanā

Linards Kronbergs

11.D

Uldis Žaimis

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 2.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 10.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 2.pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 43.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 2.pakāpe

INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

Biogāzes ieguve no jūras aļģēm anaerobā procesā

 

Andris Zitmanis - Zihmanis

11.D

Uldis Žaimis

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 10.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci

INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

Klimata monitoringa sistēmas izstrāde un izveide žāvēšanas skapī

Jānis Dunkers

11.D

Uldis Žaimis

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 10.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci- 1.pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 43. Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 2.pakāpe

INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

Gāzģeneratora automātiska vadības sistēma uz mikrokontroliera  bāzes

Raivis Pūķis

11.C

Uldis Žaimis

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 1.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 10.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 1.pakāpe,  izvirzīts uz Latvijas 43.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 1.pakāpe

SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Mūzikas izmantošana angļu valodas vārdu krājuma apguvē vidusskolā

Marta Bažejeva

11.D

Dace Groduma - Vīriņa

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 10.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 3.pakāpe

SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Vispārīgās relativitātes teorijas principu izpēte un ķermeņa kustības likumu pasniegšana vidusskolas fizikas stundā

Anete Zulmane

11.C

Uldis Žaimis

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 1.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 10.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 1.pakāpe,  izvirzīts uz Latvijas 43.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci - 3.pakāpe

HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES

Имена собственные в структуре фоновых знаний жителей Латвии

Dans Sils, Daniels Vološinovs

11.A

Gaļina Šestakova

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 1.pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 10.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci- 1.pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 43.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 3.pakāpe