2018./2019.mācību gads

Datums: 2019.gada 7.marts

Skolēns

Klase

Darba nosaukums

Darba vadītājs

Rezultāti

Kate Kronberga

9.C

Klasiskās mūzikas ietekme uz
cilvēka veselību un mācīšanās
procesu

Vintra Braša

1. pakāpe