2017./2018.mācību gads

Datums: 2018.gada 31.maijs

Sekcijas nosaukums

Darba nosaukums

Autora vārds, uzvārds

Klase

Darba vadītājs

Rezultāti

LATVIEŠU VALODNIECĪBA

Valodas kvalitāte TV raidījumos "Es tevi mīlu, Latvija", "Gudrs, vēl gudrāks", "Overtime TV"

Matīss Kevins Balodis

11.B

Līga Tālberga

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 9.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci- 1. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 42.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci

CITTAUTU VALODNIECĪBA (angļu)

Autonomous Learning in Foreign Language Acquisition

Roberts Lanka

11.C

Dagnija Deimante

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 9.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 2. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 42.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci

CITTAUTU VALODNIECĪBA (krievu)

Экспериментальное исследование понимания и восприятия русского художественного текста носителями латышского языка (на примере романа Б. Акунина "Алтын-толобас")

 

Dāniels Makoveckis

11.B

Gaļina Šestakova

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 9.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 1. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 42.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci - 1. pakāpe

KULTUROLOĢIJA

Sporta loma starpnacionālo attiecību uzlabošanā

Rojs Puks

11.C

Ludmila Seredina

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 9.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci,  izvirzīts uz Latvijas 42.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci

Mūzikas vērtības kultūras kanonā

Aivita Šmiukše

11.A

Līga Tālberga

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 9.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci,  izvirzīts uz Latvijas 42.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci

VĒSTURE (arī kultūrvēsturiskais mantojums)

Pieminekļi Liepājas pilsētā

Diāna Silniece, Sandija Sorokina

11.B

Baiba Mackiala

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci,  izvirzīts uz Kurzemes reģiona 9.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci

II Pasaules kara ietekme uz Streiču dzimtas likteni

Anete Zelča

11.A

Ineta Drēže

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 9.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci,  izvirzīts uz Latvijas 42.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci

INŽENIERZINĀTNES

Automatizācijas attīstības izpēte un automātiskās garderobes izveidošana

Eduards Spāģis, Dāvids Lapiņš

11.D

Arnolds Šablovskis

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 9.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci,  izvirzīts uz Latvijas 42.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci

PEDAGOĢIJA

Vēstuļu rakstīšanas prasmes apguve angļu valodā vidusskolā

Izabella Ozola

11.A

Dace Groduma – Vīriņa

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 9.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 1. pakāpe,  izvirzīts uz Latvijas 42.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci

INFORMĀTIKA

Mājas lapas izveide izmantojot satura vadības sistēmu

Renāte Kautiņa, Vika Viktorija Kreitāle

11.A,B

Māris Gulbis

Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 9.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 3. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 42.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci - 3. pakāpe