2016./2017.mācību gads

Datums: 2017.gada 9.maijs

Sekcijas nosaukums Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Klase Darba vadītājs Rezultāti
LATVIEŠU VALODNIECĪBA  Voluntatīvā valodas funkcija runās: cilvēki- vēstures gaitas ietekmētāji Valters Broks 11.A Normunds Dzintars Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci- 1. pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 8.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci- 1. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 41.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci- 3.pakāpe
Latviešu valodas kvalitāte raidījumā “Bez tabu” Samanta Tīla, Simona Anuže 11.A Normunds Dzintars Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci
CITTAUTU VALODNIECĪBA (angļu) Characteristics of Australian English Einārs Pomerancis 11.C Dagnija Deimante Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 2. pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 8.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 1. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 41.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci- 3.pakāpe
SOCIOLOĢIJA Vidusskolēnu lasīšanas paradumi Zane Kalniņa 11.B Žaneta Flaksa Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 2. pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 8.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 3. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 41.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci
POLITOLOĢIJA Bēgļu problēmas risināšanas iespējas Norans Ķepals 11.B Ārijs Orlovskis Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - atzinība
VĒSTURE (arī kultūrvēsturiskais mantojums) Industriālais mantojums Liepājā Inga Birzgale, Ilva Birzgale 11.A Ineta Drēže Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 1. pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 8.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci
Latviešu bēgļu gaitas no Vācijas līdz Austrālijai Kristaps Līdums 11.C Baiba Mackiala Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 2. pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 8.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci
FIZIKA  Gaismas enerģijas iegūšana, atverot durvis Edvīns Vilde, Elvis Bekmanis 11.B Arnolds Šablovskis Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci- 1. pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 8.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 1. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 41.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci
Alternatīvās enerģijas iegūšana ar pirkstu kustību Valdis Pēteris Otaņķis 11.B Arnolds Šablovskis Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci- 1. pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona ZPD lasījumiem - 2. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 41.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci
MATEMĀTIKA Nila Henrika Ābela ieguldījums19.gs.matemātikas attīstībā Roberts Jaunskalže 11.C Aira Mazure Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci
VESELĪBAS ZINĀTNE  Beta un delta smadzeņu viļņu ietekme uz informācijas uztveri jauniešiem Maija Ziemele 11.B Lilita Lepse Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētnieicksko darbu konferenci - 1. pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona ZPD lasījumiem - 2. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 41.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci
Stresa ietekme uz ēšanas paradumiem Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēniem Diāna Kraule 11.A Aiga Jaunskalže Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 3. pakāpe
VIDES ZINĀTNE Meteoroloģisko laikapstākļu ietekme uz medus kvalitāti Samanta Lieģe 11.B Harijs Sirotins Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - atzinība, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 8.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci- 2. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 41.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci
ĶĪMIJA Kadmija(II) jonu biosorbcija brūnaļģēs Olīvija Tija Ķeruže 11.B Harijs Sirotins Izvirzīts uz Liepājas 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci - 2. pakāpe, izvirzīts uz Kurzemes reģiona 8.izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferenci- 3. pakāpe, izvirzīts uz Latvijas 41.izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci