2015./2016.mācību gads

Datums: 2016.gada 9.maijs

Sekcijas nosaukums Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Klase Darba vadītājs Rezultāti
LATVIEŠU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Liriskais varonis Inetas Stadgales dzejā Krista Melisa Altāne 12.C Žaneta Flaksa Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 2. vieta, izvirzīts uz Kurzemes reģiona lasījumiem -1.vieta, izvirzīts uz valsts lasījumiem
CITTAUTU VALODNIECĪBA CITTAUTU VALODNIECĪBA (krievu) "Ложные друзья переводчика" в русском и латышском языках. Angelīna Mumgaude 11.A Gaļina Šestakova Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 1. vieta, izvirzīts uz Kurzemes reģiona lasījumiem -1.vieta, izvirzīts uz valsts lasījumiem
Термины элементов спортивной гимнастики в русском языке.( опыт структурно-семантического анализа) Agnese Ribakova 11.C Gaļina Šestakova Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 3. vieta, izvirzīts uz Kurzemes reģiona lasījumiem -3.vieta
PEDAGOĢIJA Kopīgais un atšķirīgais vidējās izglītības apguvē Latvijā un Zviedrijā Roberts Bitenieks 11.B Vintra Braša Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
Mācīšanās tipi angļu valodas apguvē Sanija Baraka, Līvija Grantiņa 11.A Dagnija Deimante Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
SOCIOLOĢIJA Latvijas un ārvalstu augstāko mācību iestāžu izvēles kritēriji. Kristīne Liepa 11.B Vintra Braša Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
EKONOMIKA Reālā laika mārketings Laura Adamoviča 11.A Dagnija Šimanska Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem- atzinība
VĒSTURE (arī kultūrvēsturiskais mantojums) Otto Rūdolfs Mucenieks -viņa laiks un dzīves vērtības Dāvis Petrovics 11.B Ineta Drēže Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 2. vieta, izvirzīts uz Kurzemes reģiona lasījumiem
Hokeja attīstības vēsture Latvijā Kārlis Džeriņš 11.B Aivis Tālbergs Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
FIZIKA Mazu strāvas avotu izpēte ar izveidotu spoguļgalvanometru Roberts Kalnītis 11.B Arnolds Šablovskis Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 2. vieta
ĶĪMIJA Ca2+ jonu koncentrācija pienā Lāsma Jankovska 11.C Elizabete Sirotina Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 3. vieta
Vārāmā sāls saturs dažādu šķirņu sieros Signe Venškevica 11.C Elizabete Sirotina Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 1. vieta, izvirzīts uz Kurzemes reģiona lasījumiem -2.vieta, izvirzīts uz valsts lasījumiem
INFORMĀTIKA Grafiskā lietotāja interfeisa izveide Rūdolfs Jorens Baltiņš-Kļava 11.B VinetaTomsone Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 3. vieta
VESELĪBAS ZINĀTNE Tenisa ietekme uz Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkņu stāju Elīna Zīverte 11.B Dace Grūbe Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 3. vieta, izvirzīts uz Kurzemes reģiona lasījumiem
VIDES ZINĀTNE Dabas resursu nodokļa izmaiņas, ieviešot videi draudzīgu kurināmo siltumapgādes uzņēmumā SIA ,, Liepājas enerģija" Filips Oskars Zvagulis 11.B Elizabete Sirotina Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 1. vieta, izvirzīts uz Kurzemes reģiona lasījumiem -3.vieta, izvirzīts uz valsts lasījumiem
Baltā stārķa populācija Vērgalē Aleta Betija Aniņa 11.C Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 2. vieta, izvirzīts uz Kurzemes reģiona lasījumiem