2011./2012.mācību gads

Datums: 2015.gada 1.oktobris

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas dalība valsts ģimnāziju skolēnu pētniecības darbu konferencē

 2012. gada 27. aprīlī Cēsīs

 

 

Nr.p.k.  Autors  Klase  Darba nosaukums  Darba vadītājs Rezultāti 
1. Dagnija Deglava  11. Savdabīgais un pretrunīgais E.Veidenbauma un K.Vērdiņa dzejā.  Vintra Braša  atzinība 
2. Marija Urbanoviča  11. Slenga lietojums Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.  Vintra Braša  3. vieta 
3. Anna Sergijenko  11. Cukura līmeni paaugstinošie, ikdienā lietojamie pārtikas produkti.  Lilita Lepse  2. vieta 
4. Ritvars Grēbers,
Raivo Kalderauskis 
11. Alternatīvās enerģijas izmantošana mājsaimniecībās Latvijā.  Dagnija Šimanska  2. vieta