2011./2012.mācību gads

Datums: 2015.gada 1.oktobris

Sekcijas nosaukums Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Klase Darba vadītājs Rezultāti
LATVIEŠU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Ieskats jauniešu personības tapšanas procesā latviešu jaunākajā dramaturģijā. Sangrita Kleinberga 11.A Kristīne Roze Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 2. vieta, Kurzemes reģiona lasījumiem - 1. vieta, izvirzīts uz valsts lasījumiem
LATVIEŠU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Savdabīgais un pretrunīgais E.Veidenbauma un K.Vērdiņa dzejā. Dagnija Deglava 11.B Vintra Braša Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
CITTAUTU VALODNIECĪBA UN ĀRZEMJU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Tēli - šausmu un dēku izdzīvotāji E.A.Po stāstos. Viktors Kavlaks 11.A Kristīne Roze Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
PEDAGOĢIJA Valdorfa pedagoģija Latvijas sākumskolās un pamatskolās Marta Samma 11.A Elita Balčus Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 3. vieta
KULTUROLOĢIJA Mana dzimta Krista Krieviņa 11.D Ineta Drēže Izvirzīts uz pilsētas, Kurzemes reģiona lasījumiem
EKONOMIKA LMT un TELE 2-konkurenti mobilo sakaru tirgū Laila Brūna, Megija Līva Pīra 11.D Dagnija Šimanska Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
EKONOMIKA Alternatīvās enerģijas izmantošana mājsaim niecībās Latvijā Ritvars Grēbers, Raivo Kalderauskis 11.D Dagnija Šimanska Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 2. vieta, Kurzemes reģiona lasījumiem
VĒSTURE Bārtenieku iesaistīšanās Trešajā nacionālajā atmodā 1988.-1991.gadā Kārlis Reijers 11.A Ineta Drēže Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem, Kurzemes reģiona lasījumiem - 3. vieta, valsts lasījumiem
FIZIKA Ūdeņraža dzinējs Jānis Sēlis 11.A Arnolds Šablovskis Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
ĶĪMIJA Sudraba bakteriocīdās īpašības Rebeka Tīle 11.C Elizabete Sirotina Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 1. vieta, izvirzīts uz Kurzemes reģiona lasījumiem - 2. vieta, valsts lasījumiem - atzinība Latvijas 36. skolēnu zinātniskajā konferencē
ĶĪMIJA Sāļu kristālhidrātu struktūru formu atkarība no veidošanās apstākļiem. Sandija Šplīta, Estere Urbančika 11.B Harijs Sirotins Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 3. vieta
BIOLOĢIJA Mazgāšanas līdzekļu sastāvā esošo enzīmu ietekme uz dzīvo organismu bezdzimumvairošanos Artūrs Čukurs 12.C Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 1. vieta, Kurzemes reģiona lasījumiem-2. vieta, valsts lasījumiem. 1. vieta Liepājas domes organizētajā skolēnu zinātnisko darbu konkursā
BIOLOĢIJA Orhideju dzimtas aizsargājamo augu populāciju izplatība Tosmares dabas liegumā Marta Zāle- Zālīte 11.B Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 3. vieta, Kurzemes reģiona lasījumiem. 3. vieta Liepājas domes organizētajā skolēnu zinātnisko darbu konkursā
VESELĪBAS ZINĀTNE Stresa vide skolā Anna Pelna 11.D Aiga Jaunskalže Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem - 3. vieta, Kurzemes reģiona lasījumiem